Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SORTNA LISTA RS

SORTNA LISTA poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte

Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin, ki so zaključile postopek vpisa sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji po Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR).

V sortno listo so vpisane sorte kmetijskih rastlin tistih skupin, za katere je vpis po ZSMKR obvezen. Na zahtevo prijavitelja se v sortno listo vpišejo tudi sorte drugih vrst kmetijskih rastlin, če izpolnjujejo predpisane pogoje. V Sortni listi se vodijo tudi podatki o klonih trte, ki so uradno sprejeti v postopek certifikacije.

Sortna lista izhaja enkrat letno v tiskani in elektronski obliki, kot posebna izdaja uradnega glasila Uprave.

Podatki o vseh na novo vpisanih ali izbrisanih sortah, predloge za poimenovanje sort in druge informacije o postopkih vpisa sort v sortno listo se objavljajo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

    

Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018  (uradno prečiščen seznam sort kmetijskih rastlin in klonov trte, vpisanih v sortno listo v Republiki Sloveniji na dan 20. avgusta 2018)

          
Sprotni podatki o sortah, vpisanih v sortno listo