Skoči na vsebino

ZOONOZE

1.Nacionalna zakonodaja

Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljih zoonoz (Uradni list RS, št.114/13)

 

 

2. Zakonodaja Skupnosti

 

Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS

 

Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili

 

Izvedbeni Sklep Komisije (ES), št. 652/2013, z dne 12. novembra 2013 o spremljanju in poročanju odpornosti zoonotskih in komenzalnih bakterij proti protimikrobnim snovem

 

Uredba Komisije (ES) št. 2075/2005, z dne 5.decembra 2005, o določitvi posebnih predpisov za uradni nadzor Trihinel v mesu