Skoči na vsebino

UMIK IN ODPOKLIC ŽIVIL

 

 

SLOVENSKA ZAKONODAJA

 

      Potrošnike se o odpoklicu živil obvešča  na način, opredeljen v Prilogi I Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/2010).

 

 

 

EVROPSKA ZAKONODAJA

 

      Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.