Skoči na vsebino

REGISTRACIJA ŽIVILSKEGA OBRATA

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

- Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Ur. list RS, št. 96/2014).

- Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Ur. list RS, št. 96/2014).

 

EVROPSKA ZAKONODAJA

 

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2014 o higieni živil (Uredba 852/2004/ES)