Skoči na vsebino

PESTICIDI

SLOVENSKI PREDPISI

 

Mejne vrednosti ostankov:

  

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

 

Mejne vrednosti ostankov pesticidov (MRL - maximum residue levels), ki so predpisani z Uredbo (ES) 396/2005, so navedeni v EU bazi podatkov - EU pesticide database:

 

EU ISKALNIK - Ostanki pesticidovv živilih

 

Vzorčenje:

   

Za vzorčenje proizvodov za monitoring ostakov pesticidov se uporablja:

- Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS

 

ki je prensena v slovenski pravni red s:

-  Prilogo k Uredbi o izvajanju Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 16/2009, 40/2010)

 

Monitoring program

 

Vsako leto se pripravi in izvaja monitorig program za spremljanje ostankov pesticido v živilih in krmi,ki se prirpavi na podlagi Uredb Evropske Komisije.

 

 

EU predpisi na področju ostankov pesticidov - MRL in vzorčenje

 

V tabeli so navedene le osnovna Uredba (ES) 396/2005 in Uredbe, s katerimi so bile določene Priloge.

 

Vse sprotne informacije o EU mejnih vrednosti ostankov so na razpolago na spletnih straneh Evropske Komisije, kjer se najhitreje najdejo MRL po imenih aktivnih snovi ali po proizvodih:

 

EU ISKALNIK - Ostanki pesticidovv živilih

 

 

CELEX števlka

SLOVENSKI PREVODI ANGLEŠKIH PREDPISOV

32005R0396

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) ŠT. 396/2005 z dne 23. Februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS; z vsemi spremembami.

Priloga I

32006R0178

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 178/2006 z dne 1. februarja 2006 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 o uvedbi Priloge I s seznamom živil in krme, za katere veljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov

Priloga II, III, IV

372010R0750

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 750/2010 z dne 7. julija 2010 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za nekatere pesticide v ali na nekaterih proizvodih

Priloga VII

Povezava do vseh zakonodajnih dokumetov

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/legislation_en.htm

 

Monitoring program

 

Večletni program kontrole ostankov pesticidov v hrani in krmi, na podlagi katerega Države Članice določijo nacionalne programe kontrole ostankov pesticidov, določi Evropska Komisija in ga objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

 

Povezavo do EU programov kontrole (in poročil) si lahko ogledate tukaj.

 

 

Vzorčenje

 

Vzorčnje proizvodov za  kontrolo ostankov pesticidov ureja

 

Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS.