Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PESTICIDI

SLOVENSKI PREDPISI

 

Mejne vrednosti ostankov:

  

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

 

Mejne vrednosti ostankov pesticidov (MRL - maximum residue levels), ki so predpisani z Uredbo (ES) 396/2005, so navedeni v EU bazi podatkov - EU pesticide database:

 

EU ISKALNIK - Ostanki pesticidovv živilih

 

Vzorčenje:

   

Za vzorčenje proizvodov za monitoring ostakov pesticidov se uporablja:

- Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS

 

ki je prensena v slovenski pravni red s:

-  Prilogo k Uredbi o izvajanju Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 16/2009, 40/2010)

 

Monitoring program

 

Vsako leto se pripravi in izvaja monitorig program za spremljanje ostankov pesticido v živilih in krmi,ki se prirpavi na podlagi Uredb Evropske Komisije.

 

 

EU predpisi na področju ostankov pesticidov - MRL in vzorčenje

 

V tabeli so navedene le osnovna Uredba (ES) 396/2005 in Uredbe, s katerimi so bile določene Priloge.

 

Vse sprotne informacije o EU mejnih vrednosti ostankov so na razpolago na spletnih straneh Evropske Komisije, kjer se najhitreje najdejo MRL po imenih aktivnih snovi ali po proizvodih:

 

EU ISKALNIK - Ostanki pesticidovv živilih

 

 

CELEX števlka

SLOVENSKI PREVODI ANGLEŠKIH PREDPISOV

32005R0396

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) ŠT. 396/2005 z dne 23. Februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS; z vsemi spremembami.

Priloga I

32006R0178

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 178/2006 z dne 1. februarja 2006 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 o uvedbi Priloge I s seznamom živil in krme, za katere veljajo mejne vrednosti ostankov pesticidov

Priloga II, III, IV

372010R0750

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 750/2010 z dne 7. julija 2010 o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za nekatere pesticide v ali na nekaterih proizvodih

Priloga VII

Povezava do vseh zakonodajnih dokumetov

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/legislation_en.htm

 

Monitoring program

 

Večletni program kontrole ostankov pesticidov v hrani in krmi, na podlagi katerega Države Članice določijo nacionalne programe kontrole ostankov pesticidov, določi Evropska Komisija in ga objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

 

Povezavo do EU programov kontrole (in poročil) si lahko ogledate tukaj.

 

 

Vzorčenje

 

Vzorčnje proizvodov za  kontrolo ostankov pesticidov ureja

 

Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS.