Skoči na vsebino

OZNAČEVANJE ŽIVIL

Splošno označevanje - zakonodaja:

 

Slovenska zakonodaja

  • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 6/2014)
  • Pravilnik o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja  predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 83/2014)
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o posebnih zahtevah glede označevanja in predstavljanja predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 74/2016)
  • Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 66/2016)
  • Pravilnik o spremembah pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list RS, št. 8/2017)

 

 

 

Evropska zakonodaja

 

•       Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom,  spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004.

 

•      Direktiva 89/396/EGS  Sveta z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo

 

Popravek Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011)


• Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1337/2013 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z navedbo države izvora ali kraja porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso

 

• Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih  (OPOMBA: uporabljati se prične od 20. julija 2016)

 

• Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2018/775   z dne 28. maja 2018 o pravilih za uporabo člena 26(3) Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva pravila glede navajanja države porekla ali kraja izvora osnovne sestavine živila (OPOMBA: uporabljati se prične od 1. aprila 2020)