Skoči na vsebino

ODOBRITEV ŽIVILSKEGA OBRATA

 

 

EVROPSKA ZAKONODAJA

- Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (Uredba 853/2004/ES)

- Uredba Komisije (EU) št. 210/2013 z dne 11. marca 2013 o odobritvi obratov za proizvodnjo kalčkov v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004