Skoči na vsebino

OBSEVANA ŽIVILA

Slovenska zakonodaja

 

  • Pravilnik o živilih, obsevanih z ionizirajočim sevanjem, (Uradni list RS, št. 71/0286/03 in 51/04)

 

Evropska zakonodaja

 

Direktive

 

Odločbe 

  • Odločba Komisije 2002/840/ES z dne 23. oktobra 2002 o sprejetju seznama odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah, spremenjena z: Odločba Komisije 2007/802/ES z dne 4. decembra 2007 o spremembi Odločbe 2002/840/ES v zvezi s seznamom odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah, Odločba Komisije 2004/691/ES z dne 7. oktobra 2004 o spremembi Odločbe 2002/840/ES o sprejetju seznama odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah, prečiščeno besedilo: Odločba Komisije 2002/840/ES z dne 23. oktobra 2002 o sprejetju seznama odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah

 

 

Laboratoriji za potrebe uradnega nadzora nad živili in krmo

Slovenska zakonodaja:

 

Evropska zakonodaja:

  • Uredba sveta (ES) št. 882/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali