Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ADITIVI, ENCIMI IN AROME ZA ŽIVILA TER EKSTRAKCIJSKA TOPILA

ADITIVI

 

Slovenska zakonodaja

Uredba o izvajanju  uredbe (ES) o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 12/2011)

Uredba o  spremembah Uredbe o izvajanju  uredbe (ES) o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 87/2012

 

Evropska zakonodaja

Uredbe

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila

Uredba Komisije (EU) št. 238/2010 z dne 22. marca 2010 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahteve po označevanju pijač, ki vsebujejo več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola in nekatera živilska barvila

 

SEZNAM UNIJE ADITIVOV ZA ŽIVILA (PRILOGA II)

Uredba Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila - z vsemi spremembami 

 

Seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah za živila in hranilih  (PRILOGA III) 

1. Uredba Komisije (EU) št. 1130/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v aditivih za živila, encimih za živila, aromah za živila in hranilih - z vsemi spremembami

 

 

SPECIFIKACIJE

 

Uredba Komisije (EU) št. 231/2012z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta-  z vsemi spremembami

 

OSTALA ZAKONODAJA

1. Uredba Komisije (EU) št. 257/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi programa za ponovno oceno odobrenih aditivov za živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o aditivih za živila 

2. Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

3. Uredba Komisije (EU) št234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila  spremenjena z: Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 562/2012 z dne 27. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 234/2011 v zvezi s posebnimi podatki, potrebnimi za oceno tveganja živilskih encimov

 

AROME

Slovenska zakonodaja

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila (Uradni list RS, 12/2011)

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aromah (Uradni list RS, št. 103/2013)

 

 Evropska zakonodaja

 

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES

1. Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 872/2012 z dne 1. oktobra 2012 o sprejetju seznama aromatičnih snovi iz Uredbe (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta, njegovi uveljavitvi v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1565/2000 in Odločbe Komisije 1999/217/ES- z vsemi spremembami

 

 

AROME DIMA

 

1. Uredba (ES) št. 2056/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. november 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih

 

2. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1321/2013 z dne 10. decembra 2013 o vzpostavitvi seznama Unije z odobrenimi primarnimi aromami dima, ki se smejo kot take uporabljati v živilih ali na njih in/ali za proizvodnjo iz njih pridobljenih arom dima

 

OSTALA ZAKONODAJA

1. Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

2. Uredba Komisije (EU) št234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila  spremenjena z: Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 562/2012 z dne 27. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 234/2011 v zvezi s posebnimi podatki, potrebnimi za oceno tveganja živilskih encimov

 

 ENCIMI

 Slovenska zakonodaja

Uredba o izvajanju uredbe (ES) o encimih za živila (Uradni list RS, 12/2011)

Evropska zakonodaja

Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97

SPREMEMBA:

1.  Uredba Komisije (EU) št. 1056/2012 z dne 12. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o encimih za živila glede prehodnih ukrepov 

OSTALA ZAKONODAJA

1. Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila

 2. Uredba Komisije (EU) št234/2011 z dne 10. marca 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila  spremenjena z: Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 562/2012 z dne 27. junija 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 234/2011 v zvezi s posebnimi podatki, potrebnimi za oceno tveganja živilskih encimov

 

 

EKSTRAKCIJSKA TOPILA

 

Slovenska zakonodaja

Pravilnik o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št. 23/11)

 

Evropska zakonodaja

Direktiva 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) 

 

SPREMEMBA:

1. Direktiva Komisije 2010/59/EU z dne 26. avgusta 2010 o spremembi Direktive 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prečiščeno besedilo)