Skoči na vsebino

ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI

 

Nacionalni predpisi

Povezava

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 58/2011)

58/2011

Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 35/2015 in 82/18)

Neuradno prečiščeno besedilo

Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 122/07)

122/07

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Ur. l. RS št. 134/06, 1/10 in 22/16)

134/06, 1/10 in 22/16

Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17)     

15/17

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno (Ur. l. RS št. 62/2010)

62/2010

Predpisi Evropske Skupnosti

 

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)

1069/2009

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo

Neuradno prečiščeno besedilo

142/2011

Spremembe Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011

Uredba Komisije (EU) št. 749/2011 z dne 29. julija 2011

Uredba Komisije (EU) št. 1063/2012 z dne 13. novembra 2012

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1097/2012 z dne 23. novembra 2012

Uredba Komisije (EU) št. 294/2013 z dne 14. marca 2013

Uredba Komisije (EU) št. 555/2013 z dne 14. junija 2013

Uredba Komisije (EU) št. 717/2013 z dne 25. julija 2013

Uredba Komisije (EU) št. 185/2014 z dne 26. februarja 2014

Uredba Komisije (EU) št. 592/2014 z dne 3. junija 2014

Uredba Komisije (EU) št. 2015/9 z dne 6. januarja 2015

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za obliko seznamov odobrenih ali registriranih obratov, objektov ali nosilcev dejavnosti ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi znotraj Evropske unije in v tretjih državah

Tehnične specifikacije

 

 

 

Datum posodobitve strani: 17. 1. 2019