Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI

 

Nacionalni predpisi

Povezava

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 58/2011)

58/2011

Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 35/2015 in 82/18)

Neuradno prečiščeno besedilo

Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 122/07)

122/07

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Ur. l. RS št. 134/06, 1/10 in 22/16)

134/06, 1/10 in 22/16

Sklep o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo (Uradni list RS, št. 15/17)     

15/17

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno (Ur. l. RS št. 62/2010)

62/2010

Predpisi Evropske Skupnosti

 

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)

1069/2009

Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo

Neuradno prečiščeno besedilo

142/2011

Spremembe Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011

Uredba Komisije (EU) št. 749/2011 z dne 29. julija 2011

Uredba Komisije (EU) št. 1063/2012 z dne 13. novembra 2012

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1097/2012 z dne 23. novembra 2012

Uredba Komisije (EU) št. 294/2013 z dne 14. marca 2013

Uredba Komisije (EU) št. 555/2013 z dne 14. junija 2013

Uredba Komisije (EU) št. 717/2013 z dne 25. julija 2013

Uredba Komisije (EU) št. 185/2014 z dne 26. februarja 2014

Uredba Komisije (EU) št. 592/2014 z dne 3. junija 2014

Uredba Komisije (EU) št. 2015/9 z dne 6. januarja 2015

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za obliko seznamov odobrenih ali registriranih obratov, objektov ali nosilcev dejavnosti ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi znotraj Evropske unije in v tretjih državah

Tehnične specifikacije

 

 

 

Datum posodobitve strani: 17. 1. 2019