Skoči na vsebino

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

Zdravje živali

Odredba

Pravilnik o boleznih živali

Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje slinavke in parkljevke

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje afriške prašičje kuge

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje kužne malokrvnosti konj (IAK)

Pravilnik o splošnih in posebnih ukrepih pri kužnem arteritisu kopitarjev (KAK)

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev (CEM)

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje virusnega rinopneumonitisa kopitarjev

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje tuberkuloze pri govedu

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bruceloze pri govedu

Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje enzootske goveje levkoze

Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege  

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje salmoneloze (velja za teleta in prašiče)

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje vraničnega prisada

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje smrkavosti

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje spolne kuge konj

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje trihineloze

Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje kokošjega tifusa

Pravilnik o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil živalskega izvora

Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statussa črede, proste virusnega artritisa/encefalitisa 

Pravilnik o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa

 

Reprodukcija

Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pripustne postaje, in postopku njihove registracije

Pravilnik o pogojih za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom

Pravilnik o pogojih za odobritev organizacije za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov

Pravilnik o pogojih za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje, presajanje in promet z živalskimi zarodki(se ne uporablja za goveje zarodke)

Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih

Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko daje živalsko seme v promet (velja samo 10. člen)

Pravilnik o pogojih za določitev živali - darovalk jajčnih celic in zarodkov (se ne uporablja za goveje zarodke)

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav

Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje z govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav

Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih

Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih središčih

Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjevalnih središčih

Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali

Pravilnik o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje