Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VSTOPNA MESTA

Uredba o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Uradni list RS, št. 4/02, 55/04 in 39/15) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Uredba določa vstopna mesta, minimalne pogoje za izvajanje inšpekcijskih pregledov, pogoje glede usposobljenosti fitosanitarnih inšpektorjev, glede objektov in opreme ter druge pogoje na vstopnih mestih, kjer se izvajajo inšpekcijski pregledi pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo.

 

Uredba je usklajena z Direktivo št. 98/22/ES in Direktivo št. 2000/29/ES.

 

 

PRILOGA 1 - SEZNAM VSTOPNIH MEST v Sloveniji

 

 

Za vstopna mesta se štejejo:

  • za za mednarodni pomorski promet: Koper (Capodistria) v Luki Koper  – mejna fitosanitarna postaja;
  • za mednarodni zračni promet: Ljubljana – Brnik na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana;
  • za mednarodni poštni promet: Ljubljana na Pošti Ljubljana.

 

 Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:

  • 11. in 12. člen pravilnika o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 38/96, 57/00, 45/01-ZZVR-1, 69/01 in 93/01);
  • odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, št. 92/99, 11/01-ZFfS in 45/01-ZZVR-1).