Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREGLEDI IZVEN VSTOPNIH MEST

Pravilnik o minimalnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, ki se vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest (Uradni list RS, št. 142/04) - glej PISRS

Priloga 1:ENOTE FITOSANITARNE INŠPEKCIJE

Priloga 2:FITOSANITARNA NAPOTNICA

 

POMEMBNO:
Fitosanitarna inšpekcija od ustanovitve Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dne 1.1.2013 deluje v okviru Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je razdeljena na krajevno pristojne Območne urade in mejne inšpekcijske postaje.


Začetek veljavnosti: 1. januar 2005

 

Ta pravilnik določa splošne in druge pogoje za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se v Evropsko Skupnost vnašajo iz tretjih držav, na uradno odobrenih mestih v notranjosti Skupnosti, da se ohrani istovetnost pošiljk in prepreči širjenje škodljivih organizmov do zaključka carinskih postopkov.
 
Določa tudi pogoje glede tehnične in prostorske ustreznosti teh mest; vsebino vloge za prijavo in postopek uradne odobritve teh mest; obrazec dokumenta, ki spremlja pošiljko rastlin do uradno odobrenega mesta; sodelovanje med pristojnimi organi, vodenje evidenc in obveščanje.

 

 

Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B priloge V k Direktivi sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L št. 313 z dne 12. 10. 2004, str. 16).