Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITO PRAVILNIK

Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04, 66/07, 104/09, 13/10, 74/11 in 30/14) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Priloga 1: VZORČNI OBRAZEC FITOSANITARNEGA SPRIČEVALA

Priloga 2: VZORČNI OBRAZEC FITOSANITARNEGA SPRIČEVALA ZA PONOVNI IZVOZ

Začetek veljavnosti: 1. maj 2004


FITOSANITARNO SPRIČEVALO je potrdilo o zdravstvenem stanju rastlin, ki ga izda državna organizacija za varstvo rastlin ali pristojni organ, ki deluje v njenem imenu, ki je vsak dokument ne glede na obliko, če vsebuje podatke iz obrazcev določenih v mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin (FAO, IPPC), oziroma če vsebuje podatke v skladu z Direktivo Komisije 2004/105/ES z dne 15. oktobra 2004 o določitvi modelov uradnih fitosanitarnih spričeval oziroma spremnih fitosanitarnih spričeval za nadaljnji izvoz rastlin ter rastlinskih in drugih povezanih produktov iz tretjih držav, ki so navedeni v Direktivi Sveta 2000/29/ES.

 

Pravilnik določa:

  • ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na območju Republike Slovenije kot dela Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost);
  • sezname škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, na katere se ti ukrepi nanašajo;
  • postopke ob uvozu, izvozu in tranzitu ter način uradnega pregleda;
  • obliko in vsebino fitosanitarnega spričevala in fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz; vsebino vloge, pogoje za izdajo fitosanitarnih spričeval;
  • ukrepe v primeru neizpolnjevanja fitosanitarnih zahtev. 

Pravilnik vsebinsko povzema naslednje EU predpise:

  • Direktiva št. 2000/29/ES (UL L 169, 10.07.2000) z vsemi spremembami, 
  • Direktiva št. 69/466/EGS o ameriškem kaparju (UL L 323/5, 24.12.1969),
  • Direktiva št. 74/647/EGS o nageljnovih zavijačih (UL L 352/41, 28.12.1974).

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati:

  • Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 69/01, 109/01 in 93/03).