Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLUŽBENA IZKAZNICA IN ZNAČKA

Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (Uradni list RS, št. 20/07 in 25/14) - glej PISRS

Začetek veljavnosti: 7. marec 2007

Pravilnik določa:

  • obliko, vsebino, postopek podelitve in veljavnost službene izkaznice in značke uradnih oseb, ki izvajajo javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda,
  • ravnanje v primeru poškodbe ali izgube službene izkaznice oziroma značke
  • veljavnost službenih izkaznic in značk.

Z izkaznico in značko se izkazujejo uradne osebe, ki izvajajo javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda, ki jim je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, dodelila javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda - FITOSANITARNI PREGLEDNIK (glej obliko izkaznice).

 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI

  • Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93, 11/01-ZFfs in 45/01 ZZVR-1).