Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POOBLASTILA INŠTITUCIJAM

Delovanje Slovenske organizacije za varstvo rastlin

 

Pravne podlage:

  • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007 in 36/2010)
  • Pravilnik o strokovnem svetu za zdravstveno varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 57/07)
  • Pravilnik o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 124/07)
  • Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 82/02 in 131/03)
  • Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
  • Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
  • Pravilnik o cenah storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06)
  • Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda (Uradni list RS, št. 20/07)
  • Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/09)

V veljavi so odločbe Fitosanitarne uprave Republike Slovenije o dodelitvi koncesije za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov ter pooblastila za izvajanje strokovnih nalog in laboratorijskih storitev javnih zavodov, ki so izpolnjevali predpisane pogoje in skupaj pokrivajo celotno območje Slovenije.