Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KROMPIRJEVE OGORČICE

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic (Uradni list RS, št. 49/10) - glej PISRS

Začetek veljavnosti: 1. julij 2010

 

Pravilnik implementira Direktivo Sveta 2007/33/ES in v skladu z njo na novo določa stalni in posebni nadzor evropskih populacij rumene in bele krompirjeve ogorčice, ki sta karantenska škodljiva organizma, sistematično raziskavo krompirjevih ogorčic, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevih ogorčic, vodenje evidenc ter obveščanje.

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytriumendobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globoderarostochiensis Woll. in Globoderapallida Stone) (Uradni list RS, št. 51/98 in 45/01-ZZVR-1), v delu, ki se nanašajo na krompirjeve ogorčic