Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KROMPIRJEVA RJAVA GNILOBA

Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve rjave gnilobe (Uradni list RS, št. 31/07) - glej PISRS

Začetek veljavnosti: 7. april 2007

Pravilnik določa:

  • posebni nadzor in laboratorijsko testiranje za ugotavljanje navzočnosti in razširjenosti krompirjeve rjave gnilobe Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., prej znani kot Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
  • fitosanitarne postopke in ukrepe za preprečitev pojavljanja in širjenja ter za obvladovanje organizma
  • naloge in pooblastila ter obveščanje in poročanje

Podlaga za sprejem pravilnika je z Direktiva Sveta 98/57/ES z dne 20. julija 1998 o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (UL L št. 235 z dne 21.08.1998, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2006/63/ES z dne 14. julija 2006 o spremembi prilog II do VII k Direktivi Sveta 98/57/ES o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (UL L št. 206 z dne 27.07.2006, str. 36).

 

Prenehanje veljavnosti:

  • Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve rjave gnilobe, ki jo povzroča bakterija Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (Uradni list RS, št. 85/99 in 45/01 – ZZVR - 1).