Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KROMPIRJEVA OBROČKASTA GNILOBA

Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in za zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe (Uradni list RS, št. 31/07) - glej PISRS

Začetek veljavnosti: 7. april 2007

Pravilnik določa posebni nadzor in laboratorijsko testiranje:

  • za ugotavljanje navzočnosti in razširjenosti krompirjeve obročkaste gnilobe Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
  • fitosanitarne postopke in ukrepe
  • za preprečitev pojavljanja in širjenja
  • za obvladovanje organizma
  • naloge in pooblastila
  • obveščanje in poročanje

Podlaga za sprejem pravilnika je Direktiva Sveta 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe (UL L št. 259 z dne 18.10.1993, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2006/56/ES z dne 12. junija 2006 o spremembi prilog k Direktivi Sveta 93/85/EGS o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe (UL L št. 182 z dne 04.07.2006, str. 1).

Prenehanje veljavnosti:

  • Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe, ki jo povzroča bakterija Clavibactermichiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (Uradni list RS, št. 54/99 in 45/01 – ZZVR - 1).