Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KITAJSKI IN AZIJSKI KOZLIČEK

Kitajski kozliček (Anoplophora chinensis) in azijski kozliček (Anoplophora glabripennis; Coleoptera, Cerambycidae) sta v EU opredeljena kot karantenska škodljivca in sta uvrščena v prilogo I.A.I Direktive 2000/29/ES. Zaradi številnih najdb v preteklih letih so bili nujni ukrepi za preprečevanje širjenja določeni s Sklepom Komisije v letu 2008, v letu 2012 pa je bil sprejet nov Sklep Komisije št. 2012/138/EU, ki med drugim določa, da morajo države članice izvajati na svojem ozemlju posebni nadzor kitajskega kozlička. Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/92/EU o nadzoru, zdravstvenih pregledih in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalaži, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske določa obvezni nadzor lesenega pakirnega materiala, ki spremlja pošiljke določenih vrst blaga z izvorom iz Kitajske.

 

Anoplophorachinensis (Forster)

  • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2012/138/EU z dne 1. marca 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (UL L 64, 3. marec 2012, besedilo)
  • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2014/356/EUz dne 12. junija 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/138/EU glede pogojev za vnos določenih rastlin v Unijo in njihovo premeščanje znotraj Unije, da se prepreči vnos in širjenje vrste Anoplophora chinensis (Forster) (UL L 175, 14. junij 2014, besedilo)

 

► LESEN PAKIRNI MATERIAL - Kitajska

  • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2013/92/EU z dne 18. februarja 2013 o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (UL L 47, 20. februar 2013, besedilo)
  • IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2015/474/EU z dne 18. marca 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/92/EU o nadzoru, zdravstvenih pregledih rastlin in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za leseno embalažo, ki se dejansko uporablja pri prevozu določenega blaga s poreklom iz Kitajske (UL L 76, 20. marec 2015, besedilo)