Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

HMELJEVA UVELOST

PRENEHANJE VELJAVNOSTI:

17. maja 2014 je prenehal veljati Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticilliumalboatrum Reinke at Berthold in Verticilliumdahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in 21/07).

 

Predpisani fitosanitarni ukrepi so bili s pravilnikom uveljavljeni od leta 2001, in sicer v proizvodnih nasadih hmelja (hmeljiščih) in na enotah pridelave razmnoževalnega materiala hmelja.


Ukrepi so se izvajali z namenom izkoreninjenja in preprečevanja širjenja blage in letalne oblike hmeljeve uvelosti, pri čemur se je slednja, ki povzroča odmiranje nasadov in večjo gospodarsko škodo, v tem obdobju omejila na določena območja in posestva, vendar se je, kljub izvajanju ukrepov, še vedno širila.  

Na osnovi ocene stanja in ustreznosti izvajanja ukrepov je Strokovna skupina za zdravstveno varstvo rastlin v sadjarstvu, hmeljarstvu in vinogradništvu v letu 2014 sprejela stališče, da odrejanje uradnih ukrepov v proizvodnih nasadih ni več potrebno in da se ukrepi v proizvodnih nasadih v bodoče izvajajo na osnovi strokovnih priporočil javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Fitosanitarni inšpektorji tako ne bodo več odrejali ukrepov v proizvodnih nasadih. Zaradi preprečevanja širjenja in nastanka izbruhov, ki povzročajo gospodarsko škodo, je pomembno vzdrževanje nizke stopnje navzočnosti bolezni na vseh okuženih območjih, kar bo mogoče le z nadaljevanjem in doslednim upoštevanjem vseh že do sedaj izvajanih ukrepov s strani hmeljarjev.


Uradni ukrepi za obvladovanje obeh oblik hmeljeve uvelosti se po preklicu pravilnika še vedno izvajajo na mestih za pridelavo razmnoževalnega materiala, v skladu z Direktivo Sveta EU 2000/29/ES, Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 - ZIN-B) in Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št.45/13).

 

 

UKREPI ZA OBVLADOVANJE HMELJEVE UVELOSTI

 

V nasadih, namenjenih za pridelavo razmnoževalnega materiala in sadik hmelja se bodo še naprej izvajali ukrepi, predpisani s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.

Spremljanje hmeljeve uvelosti v proizvodnih nasadih bo še naprej opravljala javna služba za varstvo rastlin z namenom, da se ugotavlja navzočnost predvsem letalne oblike hmeljeve uvelosti, ki je še posebno nevarna. Ob njeni potrditvi služba za varstvo rastlin pridelovalcem hmelja svetuje o ukrepih za obvladovanje.

 

Pomembni preventivni ukrepi za obvladovanje hmeljeve uvelosti so:

 • uporaba (zdravega) uradno certificiranega sadilnega materiala,
 • testiranje zemljišča na navzočnost povzročiteljev hmeljeve uvelosti pred zasaditvijo novega nasada,
 • agrotehnični in higienski ukrepi (razkuževanje mehanizacije pri prehajanju med nasadi in kmetijami),
 • deponiranje kompostirane hmeljevine na poljedelske površine in ne v hmeljišča,
 • uporaba odpornih sort.

Ukrepi po potrditvi okužbe s hmeljevo uvelostjo:

 • uničevanje okuženih rastlin v skladu s priporočili strokovne službe (Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije),
 • razkuževanje orodja in mehanizacije,
 • kompostiranje okužene hmeljevine in sežig obrezlin,
 • deponiranje kompostirane hmeljevine na poljedelske površine in ne v hmeljišča,
 • zatiranje plevelov, ki predstavljajo gostiteljske rastline,
 • prilagojena agrotehnika (nižji odmerki dušičnih gnojil, setev biofumigatnih podorin v medvrstni prostor),
 • sanacija tal v primeru krčenja nasadov (štiriletna premena s travami ali žiti, dvoletna premena v primeru izvedbe biofumigacije),
 • sajenje odpornih sort in testiranja tal na prisotnost povzročiteljev bolezni.