Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITOFTORNA SUŠICA VEJIC

Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 120/04 in 88/07) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Začetek veljavnosti: 23. november 2004

Ta pravilnik predpisuje fitosanitarne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in´t Veld sp.nov. (v nadaljnjem besedilu: škodljivi organizem), posebne fitosanitarne zahteve za vnos iz tretjih držav in premeščanje, vrste občutljivih rastlin, lesa in lubja, za katere se izda fitosanitarno spričevalo oziroma rastlinski potni list zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivega organizma, sistematične raziskave navzočnosti škodljivega organizma in poročanje v skladu z Odločbo Komisije 2002/757/ES z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veldsp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L št. 252 z dne 20.09.2002, str. 37, z vsemi spremembami).

 

Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije št. 2002/757/ES z vsemi spremembami.


Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati:

  • Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 93/03).