Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

BOROVA OGORČICA

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 45/09 in 48/13) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Začetek veljavnosti: 30. junij 2009

 

Ta pravilnik določa posebno nadzorovano in ogroženo območje za borovo ogorčico Bursaphelenchusxylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle et al., ugotavljanje zdravstvenega stanja občutljivih rastlin, lesa in lubja, stalni in posebni nadzor borove ogorčice, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje borove ogorčice, dolžnosti imetnikov, prepovedi in omejitve, naloge, pooblastila ter obveščanje pri posebnem nadzoru.

 

Pravilnik je podlaga za izvedbo odločbe Evropske komisije 2006/133/ES.

 

Za podrobnejšo razlago fitosanitarnih ukrepov glejte načrt ukrepanja v primeru izbruha borove ogorčice v Sloveniji.

 

 

Prenehanje veljavnosti:

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice (Uradni list RS, št. 24/04 in 108/04).