Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE ZNANJA

Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 93/05) - glej PISRS

PRILOGA 1:Obrazec potrdila o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin

PRILOGA 2:Obvezne vsebine usposabljanja in zdravstvenega varstva rastlin Začetek veljavnosti: 5. november 2005

 

Pravilnik določa:

  • program in vsebino usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin;
  • način usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja;
  • pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja;
  • pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, ki izvajajo usposabljanje;
  • način izbire izvajalca usposabljanja;
  • obrazec potrdila o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin;
  • podrobnejše podatke in način vodenja evidence odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin.

Strokovna usposobljenost za zdravstveno varstvo rastlin, pridobljena po tem pravilniku, je potrebna za izvajanje obveznosti iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, in sicer:

 

1. obveznosti, ki izhajajo iz registracije (FITO-register) in

 

2. obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenja za izdajanje vseh vrst rastlinskih potnih listov pri pridelavi in distribuciji rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, določenih zlasti s seznamom V.A iz Priloge V, del A Direktive Sveta št. 2000/29/ES (UL L št. 169 z dne 10.07.2000, str. 1) s spremembami