Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREMEŠČANJE KROMPIRJA

Pravilnik o dodatnih zahtevah pri vnosu iz tretjih držav in premeščanju krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 120/04, 31/07 in 83/13) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Začetek veljavnosti: 9. november 2004

 

Pravilnik predpisuje, poleg zahtev, vsebovanih v predpisih o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, dodatne zahteve pri vnosu iz tretjih držav in pri premeščanju semenskega in drugega krompirja (Solanum tuberosum L.), svežega ali ohlajenega, ki se uvršča v tarifno številko 0701 kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: krompir); prijavo vnosa, mesta fitosanitarnih pregledov, zahteve za skladišča krompirja, ugotavljanje zdravstvenega stanja krompirja ob vnosu iz tretjih držav in premeščanju; vodenje evidenc, označevanje enot pakiranja in ravnanje z odpadki.
 
Pravilnik se uporablja za fitosanitarni nadzor pošiljk krompirja iz držav članic Evropske unije in iz tretjih držav, ki so izvzete iz prepovedi o vnosu gomoljev krompirja v EU.

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati naslednja predpisa:

  • Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja, ki se prekladajo v Luki Koper (Uradni list RS, št. 32/00)
  • Pravilnik o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa škodljivih organizmov (Uradni list RS, št. 117/02).