Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITO REGISTER IN IZDAJANJE RASTLINSKIH POTNIH LISTOV

Pravilnik o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Začetek veljavnosti: 26. oktober 2005

 

Ta pravilnik predpisuje:

  • dejavnosti in pogoje za vpis v register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin;
  • obrazce in vsebino vloge za vpis v register;
  • vzpostavitev, vsebino in način vodenja registra;
  • kriterije glede izjem za vpis v register;
  • obveznosti registriranih imetnikov;
  • pogoje, obrazce in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov;
  • obliko, vsebino in vrste rastlinskih potnih listov ter postopek in pogoje pri njihovi izdaji in namestitvi;
  • obveznosti kupcev tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih spremlja rastlinski potni list;
  • fitosanitarni nadzor pri registriranih imetnikih in pri izdajanju rastlinskih potnih listov vključno z ukrepi;
  • inšpekcijski nadzor.

Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive št. 2000/29/ES, 92/90/ES, 93/50/ESin 92/105/ES (z vsemi spremembami).
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01, 117/02, 131/03 in 48/04).

 

Seznam obrazcev