Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJBINE

Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04, 93/05, 36/09 in 36/15) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Priloga 1:Pristojbine za fitosanitarni pregled pri vnosu pošiljk iz tretjih držav

Priloga 2:Pristojbine za fitosanitarni pregled na mestu pridelave oziroma predelave

 

Začetek veljavnosti: 1. januar 2005

 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o posebnih taksah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 36/02).

 

Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 2002/89/ES z dne 28. novembra 2002 o spremembah Direktive 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnost.

 

Kaj je PRISTOJBINA?

 

S pristojbino se plača fitosanitarni pregled rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se opravljajo v skladu s fitosanitarnimi predpisi, ter izdaja fitosanitarnega spričevala ali drugega potrdila o zdravstveni ustreznosti. Pravilnik določa višino pristojbin, in sicer:

 • za vnos pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama V.B Direktive Sveta 2000/29/ES v Evropsko skupnost iz tretjih držav;
 • na mestih pridelave oziroma predelave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov znotraj Evropske skupnosti s seznama V.A Direktive Sveta 2000/29/ES;
 • pri izvozu in ponovnem izvozu pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov v tretje države;
 • za redni letni pregled zavezancev iz FITO registra (register pridelovalcev, predelovalcev, distributerjev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov);
 • za preverjanje izpolnjevanja pogojev pred izdajo določenih dovoljenj:
  - za izdajanje rastlinskih potnih listov,
  - za uradno odobritev skladišča krompirja,
  - za uradno odobritev mesta v notranjosti za opravljanje pregledov uvoznih pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov izven vstopnih mest;
 • za preverjanje izpolnjevanja pogojev novih lokacij pridelave (drevesnice, matični nasadi).