Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEŠČANJE IN OBJAVLJANJE PODATKOV

Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 104/09) - glej PISRS

Začetek veljavnosti: 2. januar 2010

Ta pravilnik določa:

  • način obveščanja o pojavu škodljivih organizmov s seznamov I.A in II.A, določenih v prilogah Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1, z vsemi spremembami);
  • vsebino, obliko in način vodenja evidenc o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov in druge potrebne evidence o stalnem nadzoru, z namenom obveščanja na državni in mednarodni ravni;
  • pogoje o dajanju ali objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti na novo odkritega škodljivega organizma s seznamov I.A in II.A v Republiki Sloveniji in
  • način povezovanja v informacijski sistem ter pogoje vodenja registrov, evidenc in baz podatkov.

Določa tudi postopke obveščanja o rastlinam in rastlinskim proizvodom škodljivih organizmih za izvedbo Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene; Uradni list RS, št. 23/00 – Mednarodne pogodbe), zlasti o ukrepih za preprečevanje širjenja in vnašanja ter za njihovo zatiranje.