Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZNANOST

Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin (Uradni list RS, št. 69/01, 40/04 in 98/15) - glej PISRS

 

Neuradno prečiščeno besedilo

Začetek veljavnosti: 8. september 2001

Veljavnost zadnje spremembe: 2. januar 2016

 

Pravilnik predpisuje:

  • pogoje, pod katerimi se lahko v Republiko Slovenijo ali na njeno varovano območje uvozi ali znotraj tega območja premešča določene škodljive organizme, rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, katerih uvoz ali premeščanje je prepovedano ali omejeno, razen za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin;
  • pogoje glede strokovne in tehnične usposobljenosti, ki jih morajo izpolnjevati znanstvene in raziskovalne organizacije za uvoz ali premeščanje materiala;
  • podrobnejšo vsebino vloge za izdajo dovoljenja za uvoz oziroma premeščanje materiala;
  • obliko in vsebino predhodnega soglasja za uvoz oziroma premeščanje materiala;
  • obveznosti organizacij, ki uporabljajo material.

Ta pravilnik vsebinsko v celoti povzema Direktivo 2008/61/ES ter ureja zadeve v skladu z Direktivo št. 2000/29/ES.

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati:

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski objekti za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin (Uradni list SFRJ, št. 53/77).