Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRILOGE K DIREKTIVI SVETA 2000/29/ES

 

V nadaljevanju so razlage vsebine posameznih prilog Direktive Sveta 2000/29/ES:

 

► I.A.I, I.A.II, II.A.I in II.A.II: seznam karantenskih škodljivih organizmov rastlin, katerih navzočnost v pridelavi ali v katerikoli pošiljki rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov pomeni prepoved uvoza ali premeščanja (trženja, prodaje) znotraj EU in odreditev drugih ukrepov.

 

► I.B in II.B: seznam karantenskih škodljivih organizmov rastlin za varovana območja EU, katerih navzočnost v pridelavi ali v katerikoli pošiljki rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih predmetov pomeni prepoved uvoza ali premeščanja (trženja, prodaje) v varovana območja EU in odreditev drugih ukrepov.

 

► III.A: seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, katerih uvoz v EU je prepovedan.

 

► III.B: seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za varovana območja, katerih uvoz v varovana območja EU je prepovedan.

 

► IV.A.I: seznam posebnih fitosanitarnih zahtev,  ki jih morajo izpolnjevati določene pošiljke ob uvozu v EU. Posebne fitosanitarne zahteve mora uveljaviti država izvoznica pri certificiranju pošiljk in jih potrdi uradna oseba države izvoznice z izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz. Pomanjkljivo izpolnjeno fitosanitarno spričevalo je lahko razlog za zavrnitev uvoza pošiljke.

 

► IV.A.II: seznam posebnih fitosanitarnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati določene pošiljke ob premeščanju znotraj EU.

 

► IV.B.: seznam posebnih fitosanitarnih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati določene pošiljke, ki se premeščajo v varovana območja EU.

 

► V.A: seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, katerih pridelovalec/distributer v EU mora biti registriran in ki se lahko premeščajo znotraj EU le z rastlinskim potnim listom.

 

► V.B:  seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, za katere se ob uvozu zahteva registracija uvoznika in predložitev fitosanitarnega spričevala, ki ga izda država izvoznica.

 

► VI: seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, za katere se lahko uporabijo posebni ukrepi.

 

► VII: vzorci fitosanitarnih spričeval.

 

► VIII.a: seznam standardnih pristojbin za fitosanitarne preglede.