Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTIVA SVETA 2000/29/ES

Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169/1, 10.7.2000) prečiščeno besedilo(1. april 2018)

 

Priloge:

 

► za Evropsko skupnost:I.A.I, I.A.II, II.A.I, II.A.II, III.A, IV.A.I, IV.A.II, V.A.I, V.B.I

► za varovana območja v Evropski skupnosti:I.B, II.B, III.B, IV.B, V.A.II, V.B.II

► ostale priloge: VI., VII., VIII.a.

 

Direktiva Sveta 2000/29/ES določa različne ukrepe in postopke  za preprečevanje vnosa in širjenja posebno nevarnih škodljivih organizmov rastlin –  poimenovanih tudi karantenski škodljivi organizmi rastlin, ki na območju Evropske unije (EU) niso navzoči ali so navzoči v manjšem obsegu samo na določenem območju in so pod uradnim nadzorom. V prilogah navedene direktive so različni seznami, ki so povezani z izvajanjem ukrepov.

 

AKTUALNO

 

Julija 2017 je Evropska komisija sprejela obsežnejše spremembe prilog od I do V Direktive Sveta 2000/29/ES, ki jih določa Izvedbena direktiva št. 2017/1279/EU.

 

Spremembe se začnejo uporabljati 1. januarja 2018.

 

Spremembe se nanašajo na:

 

Uvrstitve v sezname škodljivih organizmov (prilogi I in II), za katere velja prepoved vnosa in premeščanja v EU ali varovana območja EU: 

  • dodani so novi škodljivi organizmi,
  • spremembe pri uvrstitvah in znanstvenih imenih,
  • spremembe v zvezi z varovanimi območji;

Seznam rastlin, za katere velja prepoved uvoza (priloga III) in sicer v zvezi s seznamom varovanih območij;

 

Posebne zahteve pri izdaji fitosanitarnega spričevala ali uradne oznake, ki jih mora upoštevati država izvoznica (priloga IV.A.I):

  • spremembe za lesen pakirni material, 
  • spremembe za les in rastline za saditev nekaterih listavcev in nekaterih okrasnih rastlin, 

Posebne zahteve pri izdaji rastlinskega potnega lista, ki veljajo za pošiljke rastlin, ki se premeščajo znotraj EU (priloga IV.A.II)

 

Posebne zahteve za uvoz in premeščanje v varovana območja (priloga IV.B)

 
Seznam rastlin, za katere se pri premeščanju znotraj EU zahteva rastlinski potni list (V.A)

  • RPL je na novo obvezen za določene rastline

Seznam rastlin, za katere se ob uvozu v EU zahteva fitosanitarno spričevalo (priloga V.B)

  • fitosanitarno spričevalo je ob uvozu v EU na novo obvezno za nekatere plodove in določen les, zato je za uvoz teh pošiljk obvezna registracija uvoznikov;

Popravljene napake v znanstvenih imenih škodljivih organizmov in rastlin (vse priloge).

 

Podrobnejše informacije o spremembah po skupinah rastlin in rastlinskih proizvodov so tukaj.

 

 

Podrobnejše informacije o spremembah Direktive Sveta 2000/29/ES v letu 2014 so tukaj