Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVJE RASTLIN

PODROČNI ZAKON:Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007, 36/2010 in 40/14 - ZIN-B)

PODZAKONSKI IN EU PREDPISI PO PODROČJIH:

Škodljivi organizmi

Ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus Comst.)

Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae)

Borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus)

Borov smolasti rak (Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell)

Hrušev ožig (Erwinia amylovora)

Hmeljeva uvelost (V. alboatrum, V. dahliae)

Fitoftorna sušica vejic (Phytophthora ramorum)

Krompirjeva rjava gniloba (Ralstonia solanacearum)

Kostanjev rak (Endothia parasitica)

Krompirjeve ogorčice (G. rostochiensis, G. pallida)

Krompirjev rak (Synchytrium endobioticum)

Krompirjeva obročkasta gniloba (Cms)

Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera)

Kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)

Kitajski in azijski kozliček (A. chinensis in A. glabripennis)

Leptonekroza koščičarjev (European Stonefruit Yellows)

Nageljnovi listni zavijači

Palmov rilčkar (Rhynchophorus ferrugineus (Olivier))

Palmov resar (Thrips palmi Karny)

Paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny)

Pepino mosaic virus

Rizomanija (Beet necrotic yellow vein furovirus)

Patogeni za Citrus

Šarka (Plum pox virus)

Trsne rumenice

Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev (Potato spindle tuber viroid)

Viroid zakrnelosti hmelja (HSVd in CBCVd)

Varovana območja in sistematične raziskave

Vnos in širjenje škodljivih organizmov

Lesen pakirni material

Vstopna mesta

Odškodnine

Pristojbine

Pregledi v notranjosti

Laboratoriji

Notifikacija

Registracija

Uvoz - raziskovalni nameni

Uvoz - krompir

Uvoz - tretje države

Seznam - sorte krompirja

Strokovno usposabljanje in preverjanje znanja

Strokovni izpit

Strokovni svet

Naloge po javnem pooblastilu

Javna služba

Cenik javne službe

Biotično varstvo rastlin

Službena izkaznica

Obveščanje in objavljanje podatkov

► Zmanjšana pogostnost pregledov

► Derogacije - krompir

► Derogacije - jagode

► Derogacije - les in lesen pakirni material

► Večletni program nadzora

► Solidarnost

► Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin