Skoči na vsebino

ZDRAVJE RASTLIN

PODROČNI ZAKON: Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007, 36/2010 in 40/14 - ZIN-B)

PODZAKONSKI IN EU PREDPISI PO PODROČJIH:

Škodljivi organizmiEU predpis

Ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) ►EU predpis

Bakterijski ožig aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) ►EU predpis

Borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus) ►EU predpis

Borov smolasti rak (Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell) ►EU predpis

Hrušev ožig (Erwinia amylovora) ►EU predpis

Hmeljeva uvelost (V. alboatrum, V. dahliae)

Fitoftorna sušica vejic (Phytophthora ramorum) ►EU predpis

Krompirjeva rjava gniloba (Ralstonia solanacearum) ►EU predpis

Kostanjev rak (Endothia parasitica)

Krompirjeve ogorčice (G. rostochiensis, G. pallida) ►EU predpis

Krompirjev rak (Synchytrium endobioticum) ►EU predpis

Krompirjeva obročkasta gniloba (Cms) ►EU predpis

Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera) ►EU predpis

Kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) ►EU predpis

Kitajski in azijski kozliček (A. chinensis in A. glabripennis) ►EU predpis

Leptonekroza koščičarjev (European Stonefruit Yellows)

Nageljnovi listni zavijačiEU predpis

Palmov rilčkar (Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)) ►EU predpis

Palmov resar (Thrips palmi Karny) ►EU predpis

Paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny)

Pepino mosaic virus EU predpis

Rizomanija (Beet necrotic yellow vein furovirus)

Patogeni za CitrusEU predpis

Šarka (Plum pox virus)

Trsne rumenice

Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev (Potato spindle tuber viroid) ►EU predpis

Viroid zakrnelosti hmelja (HSVd in CBCVd)

Varovana območja in sistematične raziskave EU predpis

Vnos in širjenje škodljivih organizmov

Lesen pakirni material

Vstopna mesta

Odškodnine

Pristojbine

Pregledi v notranjostiEU predpis

Laboratoriji

Notifikacija EU predpis

RegistracijaEU predpis

Uvoz - raziskovalni nameni

Uvoz - krompir

Uvoz - tretje države

Seznam - sorte krompirja

Strokovno usposabljanje in preverjanje znanja

Strokovni izpit

Strokovni svet

Naloge po javnem pooblastilu

Javna služba

Cenik javne službe

Biotično varstvo rastlin

Službena izkaznica

Obveščanje in objavljanje podatkov

► Zmanjšana pogostnost pregledov ►EU predpis

► Derogacije - krompir

► Derogacije - jagode

► Derogacije - les in lesen pakirni material

► Večletni program nadzora ►EU predpis

► Solidarnost

► Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin ►EU predpis