Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VETERINARSKA ZBORNICA, MREŽA, KADRI


Datum posodobitve strani: 3.3.2014

 

Veterinarska zbornica

Statut Veterinarske zbornice Slovenije

Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti

Pravilnik o odnosih v zasebni veterinarski dejavnosti

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati veterinarska zbornica za opravljanje nalog, ki se opravljajo kot javna pooblastila po zakonu, ki ureja veterinarstvo

Pravilnik o vodenju registra zasebnih veterinarskih organizacij

Pravilnik o svetu uporabnikov

Pravilnik o delu tožilca in razsodišča zbornice

Pravilnik o verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije

Pravilnik o delu tožilca in razsodišča zbornice

Mreža

Uredba o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev

Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Pravilnik o prenosu posameznih nalog, ki jih opravljajo odobreni veterinarji

Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih

Pravilnik o prenehanju koncesije za opravljanje javne veterinarske službe

Pravilnik o pogojih, ki jih mora za pridobitev koncesije izpolnjevati izvajalec cepljenja lisic

Veterinarski kadri

Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za uradnega veterinarja

Pravilnik o opravljanju državnega izpita za doktorje veterinarske medicine

Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja

Uredba o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku

Pravilnik o nomenklaturi poklicev

Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav

Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov

Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev

Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje uradnih veterinarjev in uradnih preglednikov