Skoči na vsebino

TSE (TRANSIMSIVNE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE)

TSE (TRANSMISIVNE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE)

 

Datum posodobitve strani: 30.1.2017

 

 

 

Nacionalni predpisi

 

Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/2013, 37/2014, 4/2016, 63/2016)

 

Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2017(Uradni list RS, št. 82/2016)

 

 

 

Predpisi Skupnosti

 

Uredba (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih TSE (UL L 147/01), z vsemi dopolnitvami

 

Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih)

 

Odločba Komisije 2009/719 z dne 28. septembra 2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE, z vsemi dopolnitvami

 

Odločba Komisije 2007/453/ES z dne 29. junija 2007o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE, z vsemi dopolnitvami

 

 

 

 

 

 

Zadnja sprememba Uredbe 999/2001/ES glede SRM:

 

Uredba Komisije (EU) 2015/1162 z dne 15. julija 2015 o spremembi Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij