Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNI PREDPISI

ZAKON SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN

REGISTER DOBAVITELJEV (SEME-register)

SORTNA LISTA

             

● 

Uredba o višini letne pristojbine za sorte, vpisane v sortno listo kmetijskih rastlin, ter o pristojbinah in stroških za varstvo sort rastlin (Uradni list RS, št. 27/05 in 111/08)

 

 

● 

Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 88/11, 59/12, 16/13 in 63/16)

 

 

● 

Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja (Uradni list RS, št. 102/05)

 

PRIDELAVA IN TRŽENJE SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN

       ●  

Pravilnik o trženju semena žit  (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 94/06, 12/09, 25/10, 24/12, 85/13, 43/16 in 71/18)

●  

Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese  (Uradni list RS, št. 2/05, 27/05 – popr., 100/05, 4/09, 38/10, 85/13 in 15/17)

●  

Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic  (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 1/09, 38/10, 24/12 in 61/16)

●  

Pravilnik o trženju semenskega krompirja  (Uradni list RS, št. 98/15)

●  

Pravilnik o trženju semena zelenjadnic  (Uradni list RS, št. 8/05, 100/05, 66/07, 45/10 in 18/14)

●  

Pravilnik o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih  (Uradni list RS, št. 107/10 in 18/14)

●  

Pravilnik o pridelavi in trženju ohranjevalnih semenskih mešanic  (Uradni list RS, št. 50/12)

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena  (Uradni list RS, št. 61/05, 66/07 in 18/14)

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja  (Uradni list RS, št. 45/13 in 24/15) 

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja  (Uradni list RS, št. 67/16)

●  

Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte  (Uradni list RS, št. 93/05)

●  

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 49/18)

 

JAVNA POOBLASTILA IN IMENOVANJA

► Javno pooblastilo Kmetijskemu inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, št. odločbe 3431-120/2006/3 z dne 3.4.2007, spremenjena in dopolnjena z odločbo št. U3431-15/2013/12 z dne 17.12.2014 in odločbo št. U3431-15/2013/14 z dne 28.9.2016.

 

Javno pooblastilo Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve sadik hmelja, št. odločbe 3431-124/2006/2 z dne 16.3.2007, in za izdajanje odločb in vodenje postopka uradne potrditve semena poljščin in semenskega krompirja, št. odločbe U3431-18/2014/12 z dne 10.04.2015.

 

Odločba o imenovanju semenskega laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenijeza izvajalca preizkusov semenskega materiala kmetijskih rastlin

 

IMENOVANI PREGLEDNIKI za opravljanje poljskih pregledov pod uradnim nadzorom:

Ime in priimek

preglednika

Prvo imenovanje

Imenovanje 

velja do:         

Skupine kmetijskih rastlin, na katere

se imenovanje nanaša:

Silva Burja1.1.201831.12.2022     žita
Magdalena Dulić1.1.201831.12.2022     žita
Boštjan Ferenčak    13.5.200825.5.2023     žita
Ana Glavač29.5.200928.5.2020     žita
Marjetka Jene1.1.201831.12.2019     žita
Štefan Kranjec2.6.200923.5.2020     žita
Maja Lazarevič9.5.200825.5.2023     žita
Matjaž Ošlaj1.1.201831.12.2022     žita
Darko Vernik13.5.200825.5.2023     žita
Primož Titan1.1.201831.12.2022     žita

 

IMENOVANI VZORČEVALCI za opravljanje vzorčenj semenskega materiala pod uradnim nadzorom:

Ime in priimek         

vzorčevalca          

Prvo imenovanje          

Imenovanje 

velja do:          

Skupine kmetijskih rastlin, na katere

se imenovanje nanaša:

Mojca Krašovec1.1.201931.12.2019žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice
Simon Pal

11.1.2010

11.1.2023

žita, krmne rastline, oljnice in predivnice

Marijana Pungartnik3.7.20143.7.2023žita, krmne rastline, pesa, oljnice in predivnice, zelenjadnice
Jože Verner15.12.200821.12.2019žita, krmne rastline, oljnice in predivnice
Janez Virag31.7.201431.7.2023žita
Janez Žižek

15.12.2008

15.12.2022

žita, krmne rastline, oljnice in predivnice