Skoči na vsebino

SORTNA LISTA RS

SORTNA LISTA poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte

Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin, ki so zaključile postopek vpisa sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji po Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR).

V sortno listo so vpisane sorte kmetijskih rastlin tistih skupin, za katere je vpis po ZSMKR obvezen. Na zahtevo prijavitelja se v sortno listo vpišejo tudi sorte drugih vrst kmetijskih rastlin, če izpolnjujejo predpisane pogoje. V Sortni listi se vodijo tudi podatki o klonih trte, ki so uradno sprejeti v postopek certifikacije.

Sortna lista izhaja enkrat letno v tiskani in elektronski obliki, kot posebna izdaja uradnega glasila Uprave.

Podatki o vseh na novo vpisanih ali izbrisanih sortah, predloge za poimenovanje sort in druge informacije o postopkih vpisa sort v sortno listo se objavljajo v uradnem glasilu Objave UVHVVR.

    

Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2018  (uradno prečiščen seznam sort kmetijskih rastlin in klonov trte, vpisanih v sortno listo v Republiki Sloveniji na dan 20. avgusta 2018)

          
Sprotni podatki o sortah, vpisanih v sortno listo