Skoči na vsebino

SKUPNI KATALOGI SORT EU

 

1. Skupni katalog sort poljščin:

Objave Skupnega kataloga sort poljščin v Uradnem listu EU  

Serija

UL

Št.

UL

Datum Stran 

36. dopolnjena izdaja (stanje na dan 27.10.2017)

(Legenda, seznam sort, vzdrževalci)

C43315.12.20171-701

Prejšnje objave Skupnega kataloga sort poljščin so dostopne na spletni strani Uradnega lista Evropske unije (ARHIV OBJAV)

 

Sprotni podatki o sortah, vpisanih v Skupni katalog sort poljščin, so dostopni na spletni strani Evropske komisije*:

          ► ISKALNIK - SORTE POLJŠČIN: po sortah (varieties) in po vzdrževalcih (maintainers)

 

*Podatki so izključno informativnega značaja. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti ali za nepravilno uporabo podatkov. Uradna različica Skupnega kataloga sort je tista, ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije.

 

Seznam gensko spremenjenih sort, ki so vpisane v Skupni katalog sort poljščin (stanje na dan 31.8.2017) in ki jih je v Sloveniji prepovedano pridelovati na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/321 z dne 3. marca 2016 o prilagoditvi geografskega področja uporabe iz odobritve za gojenje gensko spremenjene koruze (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)

 

 

2. Skupni katalog sort zelenjadnic:

Objave Skupnega kataloga sort zelenjadnic v Uradnem listu EU  

Serija

UL

Št.

UL

Datum Stran 

36. dopolnjena izdaja (Legenda, seznam sort, vzdrževalci)

(stanje na dan 27.10.2017)

C4145.12.20171-578

Prejšnje objave Skupnega kataloga sort zelenjadnic so dostopne na spletni strani Uradnega lista Evropske unije (ARHIV OBJAV)

   

Sprotni podatki o sortah, vpisanih v Skupni katalog sort zelenjadnic, so dostopni na spletni strani Evropske komisije*:

          ► ISKALNIK - SORTE ZELENJADNIC: po sortah (varieties) in po vzdrževalcih (maintainers)

 

*Podatki so izključno informativnega značaja. Evropska komisija ne prevzema odgovornosti za napake ali pomanjkljivosti ali za nepravilno uporabo podatkov. Uradna različica Skupnega kataloga sort je tista, ki je objavljena v Uradnem listu Evropske unije. 

 

 

3. Skupni katalog sort trte:

 

Podatki o sortah trte (Vitis sp.), vpisanih v Skupni katalog sort trte (vinske sorte, namizne sorte, sorte za sušenje/rozine), so dostopni na spletni strani Evropske komisije (prenesi datoteko).

 

 

4. Skupni katalog sort sadnih rastlin:

 

Podatki o sortah sadnih rastlin, vpisanih v nacionalne sortne liste držav članic EU, so dostopni na spletni strani Evropske komisije v podatkovni bazi FRUMATIS (prenesi datoteko).