Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBJAVE UVHVVR

 

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) izdaja Objave UVHVVR*, ki so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja:podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo,

  • predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort,
  • podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo,
  • podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste,
  • uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort,
  • druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.

V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

 

Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.

       ►Zadnja objava: Objave UVHVVR št. 75, 31. maj 2019
       
       ►Objave UVHVVR - ARHIV

 

__________________________________________________________

* Do 31.12.2012 se je uradno glasilo izdajalo kot "Objave FURS".

 

Objave UVHVVR - ARHIV

 

ŠtevilkaDatum izdajeIz vsebine
75/201931. maj 2019

- imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom,

- roki za dostavo vzorcev in količine semena v vzorcu;

74/201928. februar 2019

- seznam sort, ki jim je 31.12.2018 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

73/201830. november 2018

- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo,

- imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom;

72/201831. avgust 2018

- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo,

- roki za dostavo vzorcev in količine semena v vzorcu; 

71/201831. maj 2018- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo RS in roki za dostavo vzorcev;
70/201828. februar 2018

- seznam sort, ki jim je 31.12.2017 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

69/201730. november 2017

- novoimenovani pregledniki semenskih posevkov pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

68/201731. avgust 2017

- seznam sort, za katere je skrajni rok za vložitev prijave za obnovo vpisa v sortno listo do 31.12.2017,

- seznam sort, ki jim je 31.12.2015 poteklo obdobje vpisa v sortno listo in jih po 30.6.2018 v EU ne bo več možno tržiti,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

67/201731. maj 2017- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
66/201728. februar 2017

- seznam sort, ki jim je 31.12.2016 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

65/201630. november 2016

- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo RS,

- standardne sorte pri preizkušanju vrednosti za pridelavo in uporabo (VPU) sort v letu 2017;

64/201631. avgust 2016

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

63/201631. maj 2016

- imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

62/201629. februar 2016

- seznam sort, ki jim je 31.12.2015 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- standardne sorte pri preizkušanju VPU sort v letu 2016,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

61/201530. november 2015

- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo RS,

- standardne sorte pri preizkušanju vrednosti za pridelavo in uporabo (VPU) sort v letu 2016;

60/201531. avgust 2015

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev,

- obnove imenovanja vzorčevalcev pod uradnim nadzorom;

59/201531. maj 2015

- imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom,

- standardne sorte pri preizkušanju VPU sort v letu 2015,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

58/201528. februar 2015

- seznam sort, ki jim je 31.12.2014 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

57/201430. november 2014- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
56/201431. avgust 2014

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev - ozimna žita;

55/201431. maj 2014

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort poljščin v letu 2014;

54/201428. februar 2014- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
53/201330. november 2013- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
52/201331. avgust 2013- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
51/2013

31. maj 2013

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort poljščin v letu 2013,

- predlog nove EU uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu;

50/201328. februar 2013

- preoblikovanje Firosanitarne uprave RS (FURS) v Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR),

- roki za vložitev prijav za vpis v sortno listo,

- roki za dostavo vzorcev semena;

49/201230. november 2012

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo

48/201231. avgust 2012

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort žit v letu 2012/2013;

47/201231. maj 2012

- obnova imenovanja preglednikov in vzorčevalcev semenskega materiala pod uradnim nadzorom,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort poljščin v letu 2012,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

46/201229. februar 2012

- novosti pri označevanju tretiranega semena,

- obnova imenovanja preglednikov in vzorčevalcev semenskega materiala pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

45/201130. november 2011- standardne sorte za preizkušanje VPU ozimnih žit v letu 2011/2012,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;
44/201131. avgust 2011

- standardne sorte za preizkušanje VPU trav in metuljnic v letu 2011/2012,
- roki za vložitev prijav za vpis sort ozimnih žit v sortno listo;

43/201131. maj 2011

- vpis starih sort jablane (Malus domestica Borkh.) v sortno listo;

- standardne sorte za preizkušanje VPU koruze v letu 2011,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,
- obnova imenovanja preglednikov in vzorčevalcev semenskega materiala pod uradnim nadzorom;

42/201128. februar 2011

- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2011,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- spremembe imenovanja vzorčevalcev pod uradnim nadzorom,

- razveljavitev imenovanja laboratorija za testiranje kakovosti semena pod uradnim nadzorom;

41/201030. november 2010- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2011,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,
- sprememba višine upravne takse,
- priznanje enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin in zelenjadnic;
40/201031. avgust 2010

- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2010 in 2011,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- novosti pri pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort zelenjadnic;

39/201031. maj 2010

- obnova imenovanja preglednikov pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

38/201028. februar 2010

-obnova imenovanja vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom,

- obnova imenovanja laboratorija za ugotavljanje kakovosti semena pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2010,

- pridelava in trženje ohranjevalnih sort,

- roki za posredovanje podatkov o nameravani pridelavi,

- največje dovoljene količine semena, ki se lahko tržijo;

37/200930. november 2009 
36/200931. avgust 2009- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo (ozimna žita);
35/200931. maj 2009

- imenovanje preglednikov pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- dostop do sprotnih podatkov o registriranih dobaviteljih;

34/200928. februar 2009

- seznam uradno potrjenih slovenskih klonov trte,

- imenovanje vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom,

- dodatno označevanje tretiranega semena in posebni pogoji za seme koruze, tretirano z insekticidi,

- standardne sorte za 2009 za koruzo in krompir;

33/200830. november 2008 
32/200831. avgust 2008

- obnova imenovanja laboratorija za ugotavljanje kakovosti semena pod uradnim nadzorom,

- obnova imenovanja vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom;

31/200831. maj 2008- imenovanje preglednikov pod uradnim nadzorom;
30/2008 s popravki29. februar 2008- standardne sorte za 2008 za koruzo, krompir in krmne rastline;
29/200730. november 2007

- standardne sorte za 2008 za strna žita;

28/200731. avgust 2007

- imenovanje vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom,

- sprememba stroškov preizkušanja VPU;

27/200731. maj 2007 
26/200728. februar 2007

- pristojbine in stroški v postopku vpisa sort v sortno listo - preračun v EUR,

- imenovanje laboratorija za ugotavljanje kakovosti semena pod uradnim nadzorom;

25/200630. november 2006 
24/200631. avgust 2006 
23/200631. maj 2006

- največje dovoljene količine za trženje semena sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo;

22/200628. februar 2006 
21/200530. november 2005 
20/200531. avgust 2005 
19/200531. maj 2005 
18/200531. januar 2005

- zbris iz sortne liste RS sort, ki ne izpolnjujejo pogojev za trženje po Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin,

- seznam izbrisanih sort, ki se lahko tržijo do 31.5.2009;

17/200430. november 2004 
16/200431. avgust 2004 
15/200431. maj 2004 
14/200429. februar 2004- javno pooblastilo KIS in IHPS za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin (imenovanje organov za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin);

 

Starejše izdaje uradnega glasila (od št. 1/2000 do št. 13/2003) je mogoče naročiti na UVHVVR (gp.uvhvvr(at)gov.si)