Skoči na vsebino

OBJAVE UVHVVR

 

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) izdaja Objave UVHVVR*, ki so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja:podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo,

  • predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort,
  • podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo,
  • podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste,
  • uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort,
  • druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.

V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

 

Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.

       ►Zadnja objava: Objave UVHVVR št. 72, 31. avgust 2018
       
       ►Objave UVHVVR - ARHIV

 

__________________________________________________________

* Do 31.12.2012 se je uradno glasilo izdajalo kot "Objave FURS".

 

Objave UVHVVR - ARHIV

 

ŠtevilkaDatum izdajeIz vsebine
72/201831. avgust 2018

- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo,

- roki za dostavo vzorcev in količine semena v vzorcu; 

71/201831. maj 2018- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo RS in roki za dostavo vzorcev;
70/201828. februar 2018

- seznam sort, ki jim je 31.12.2017 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

69/201730. november 2017

- novoimenovani pregledniki semenskih posevkov pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

68/201731. avgust 2017

- seznam sort, za katere je skrajni rok za vložitev prijave za obnovo vpisa v sortno listo do 31.12.2017,

- seznam sort, ki jim je 31.12.2015 poteklo obdobje vpisa v sortno listo in jih po 30.6.2018 v EU ne bo več možno tržiti,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

67/201731. maj 2017- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
66/201728. februar 2017

- seznam sort, ki jim je 31.12.2016 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

65/201630. november 2016

- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo RS,

- standardne sorte pri preizkušanju vrednosti za pridelavo in uporabo (VPU) sort v letu 2017;

64/201631. avgust 2016

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

63/201631. maj 2016

- imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

62/201629. februar 2016

- seznam sort, ki jim je 31.12.2015 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- standardne sorte pri preizkušanju VPU sort v letu 2015,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

61/201530. november 2015

- roki za vložitev prijav za vpis sort v sortno listo RS,

- standardne sorte pri preizkušanju vrednosti za pridelavo in uporabo (VPU) sort v letu 2016;

60/201531. avgust 2015

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev,

- obnove imenovanja vzorčevalcev pod uradnim nadzorom;

59/201531. maj 2015

- imenovani pregledniki in vzorčevalci pod uradnim nadzorom,

- standardne sorte pri preizkušanju VPU sort v letu 2015,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

58/201528. februar 2015

- seznam sort, ki jim je 31.12.2014 poteklo obdobje vpisa v sortno listo,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;

57/201430. november 2014- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
56/201431. avgust 2014

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev - ozimna žita;

55/201431. maj 2014

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort poljščin v letu 2014;

54/201428. februar 2014- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
53/201330. november 2013- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
52/201331. avgust 2013- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev;
51/2013

31. maj 2013

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo in roki za dostavo vzorcev,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort poljščin v letu 2013,

- predlog nove EU uredbe o rastlinskem razmnoževalnem materialu;

50/201328. februar 2013

- preoblikovanje Firosanitarne uprave RS (FURS) v Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR),

- roki za vložitev prijav za vpis v sortno listo,

- roki za dostavo vzorcev semena;

49/201230. november 2012

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo

48/201231. avgust 2012

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort žit v letu 2012/2013;

47/201231. maj 2012

- obnova imenovanja preglednikov in vzorčevalcev semenskega materiala pod uradnim nadzorom,

- standardne sorte za preizkušanje VPU sort poljščin v letu 2012,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

46/201229. februar 2012

- novosti pri označevanju tretiranega semena,

- obnova imenovanja preglednikov in vzorčevalcev semenskega materiala pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

45/201130. november 2011- standardne sorte za preizkušanje VPU ozimnih žit v letu 2011/2012,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;
44/201131. avgust 2011

- standardne sorte za preizkušanje VPU trav in metuljnic v letu 2011/2012,
- roki za vložitev prijav za vpis sort ozimnih žit v sortno listo;

43/201131. maj 2011

- vpis starih sort jablane (Malus domestica Borkh.) v sortno listo;

- standardne sorte za preizkušanje VPU koruze v letu 2011,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,
- obnova imenovanja preglednikov in vzorčevalcev semenskega materiala pod uradnim nadzorom;

42/201128. februar 2011

- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2011,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- spremembe imenovanja vzorčevalcev pod uradnim nadzorom,

- razveljavitev imenovanja laboratorija za testiranje kakovosti semena pod uradnim nadzorom;

41/201030. november 2010- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2011,
- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,
- sprememba višine upravne takse,
- priznanje enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala sadnih rastlin in zelenjadnic;
40/201031. avgust 2010

- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2010 in 2011,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- novosti pri pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort zelenjadnic;

39/201031. maj 2010

- obnova imenovanja preglednikov pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo;

38/201028. februar 2010

-obnova imenovanja vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom,

- obnova imenovanja laboratorija za ugotavljanje kakovosti semena pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- standardne sorte za preizkušanje VPU za 2010,

- pridelava in trženje ohranjevalnih sort,

- roki za posredovanje podatkov o nameravani pridelavi,

- največje dovoljene količine semena, ki se lahko tržijo;

37/200930. november 2009 
36/200931. avgust 2009- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo (ozimna žita);
35/200931. maj 2009

- imenovanje preglednikov pod uradnim nadzorom,

- roki za vložitev prijav za vpis sorte v sortno listo,

- dostop do sprotnih podatkov o registriranih dobaviteljih;

34/200928. februar 2009

- seznam uradno potrjenih slovenskih klonov trte,

- imenovanje vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom,

- dodatno označevanje tretiranega semena in posebni pogoji za seme koruze, tretirano z insekticidi,

- standardne sorte za 2009 za koruzo in krompir;

33/200830. november 2008 
32/200831. avgust 2008

- obnova imenovanja laboratorija za ugotavljanje kakovosti semena pod uradnim nadzorom,

- obnova imenovanja vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom;

31/200831. maj 2008- imenovanje preglednikov pod uradnim nadzorom;
30/2008 s popravki29. februar 2008- standardne sorte za 2008 za koruzo, krompir in krmne rastline;
29/200730. november 2007

- standardne sorte za 2008 za strna žita;

28/200731. avgust 2007

- imenovanje vzorčevalcev semena pod uradnim nadzorom,

- sprememba stroškov preizkušanja VPU;

27/200731. maj 2007 
26/200728. februar 2007

- pristojbine in stroški v postopku vpisa sort v sortno listo - preračun v EUR,

- imenovanje laboratorija za ugotavljanje kakovosti semena pod uradnim nadzorom;

25/200630. november 2006 
24/200631. avgust 2006 
23/200631. maj 2006

- največje dovoljene količine za trženje semena sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo;

22/200628. februar 2006 
21/200530. november 2005 
20/200531. avgust 2005 
19/200531. maj 2005 
18/200531. januar 2005

- zbris iz sortne liste RS sort, ki ne izpolnjujejo pogojev za trženje po Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin,

- seznam izbrisanih sort, ki se lahko tržijo do 31.5.2009;

17/200430. november 2004 
16/200431. avgust 2004 
15/200431. maj 2004 
14/200429. februar 2004- javno pooblastilo KIS in IHPS za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin (imenovanje organov za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin);

 

Starejše izdaje uradnega glasila (od št. 1/2000 do št. 13/2003) je mogoče naročiti na UVHVVR (gp.uvhvvr(at)gov.si)