Skoči na vsebino

OSTALI DOKUMENTI

 

Uradno sprejete METODE

 

SORTNA LISTA Republike Slovenije

  • Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte
  • Sprotni podatki o sortah, vpisanih v sortno listo
  • Sortne liste - ARHIV 

 

SKUPNI KATALOGI SORT EU 

  • Skupni katalog sort poljščin
    • Seznam gensko spremenjenih sort
  • Skupni katalog sort zelenjadnic
  • Skupni katalog sort in klonov trte
  • Skupni katalog sort sadnih rastlin

OBJAVE UVHVVR

  • Uradne objave Sektorja za zdravje rastlin in rastlinski semenski material