Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SI PREDPISI

Mejne vrednosti ostankov:

  

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

 

je prenesena v pravni red RS z Uredbo o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 31/17).

 

S prilogo k tej uredbi je prenesena Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Uniji in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS. 

 

Mejne vrednosti ostankov pesticidov (MRL - maximum residue levels), ki so predpisani z Uredbo (ES) 396/2005, so navedeni v EU bazi podatkov - EU pesticide database:

  

EU ISKALNIK - Ostanki pesticidovv živilih

 

   

Monitoring program

 

Vsako leto se pripravi in izvaja monitorig program za spremljanje ostankov pesticido v živilih in krmi,ki se prirpavi na podlagi Uredb Evropske Komisije.

  

Nazaj