Skoči na vsebino

SI PREDPISI

Mejne vrednosti ostankov:

  

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora

 

je prenesena v pravni red RS z Uredbo o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 31/17).

 

S prilogo k tej uredbi je prenesena Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Uniji in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS. 

 

Mejne vrednosti ostankov pesticidov (MRL - maximum residue levels), ki so predpisani z Uredbo (ES) 396/2005, so navedeni v EU bazi podatkov - EU pesticide database:

  

EU ISKALNIK - Ostanki pesticidovv živilih

 

   

Monitoring program

 

Vsako leto se pripravi in izvaja monitorig program za spremljanje ostankov pesticido v živilih in krmi,ki se prirpavi na podlagi Uredb Evropske Komisije.

  

Nazaj