Skoči na vsebino

EU PREDPISI

 

EU predpisi na področju ostankov pesticidov - MRL in vzorčenje

 

V tabeli so navedene le osnovna Uredba (ES) 396/2005 in Uredbe, s katerimi so bile določene Priloge.

 

Vse sprotne informacije o EU mejnih vrednosti ostankov so na razpolago na spletnih straneh Evropske Komisije, kjer se najhitreje najdejo MRL po imenih aktivnih snovi ali po proizvodih:

 

EU ISKALNIK - Ostanki pesticidovv živilih

 

CELEX števlka

SLOVENSKI PREVODI ANGLEŠKIH PREDPISOV

32005R0396

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) ŠT. 396/2005 z dne 23. Februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS; z vsemi spremembami.

 

Povezava do vseh zakonodajnih dokumetov

 

Monitoring program

 

Večletni program kontrole ostankov pesticidov v hrani in krmi, na podlagi katerega Države Članice določijo nacionalne programe kontrole ostankov pesticidov, določi Evropska Komisija in ga objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

 

Povezavo do EU programov kontrole (in poročil) si lahko ogledate tukaj.

 

 

Vzorčenje

 

Vzorčnje proizvodov za  kontrolo ostankov pesticidov ureja

 

Direktiva Komisije 2002/63/ES z dne 11. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v in na proizvodih rastlinskega in živalskega izvora v Skupnosti in o razveljavitvi Direktive 79/700/EGS.

 

 Nazaj