Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OMEJITVE UVOZA INVAZIVNIH VRST

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141, spremenjena z uredbo 2017/1263; seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014; UL L 189, 14.7.2016, s. 4–8: ŽIVALSKE VRSTE

 

Invazivna tujerodna vrsta

Slovensko ime

Takson. enota

Tveganje

Opis vrste

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766nilska gospticavnos; širjenje iz obstoječih populacij

 

ISSG

CABI

MOP

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

Pallasova veverica lepotka

veverica

vnos; trgovina hišne živali, pobeg/izpust iz ujetništva

ISSG

CABI

MOP

Corvus splendens Viellot, 1817

domača vrana

ptica

vnos; transport z ladjami

ISSG

CABI

MOP

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

kitajska volnoklešča rakovica

rakovica

vnos; balastne vode, širjenje iz obstoječih populacij v EU

ISSG

CABI

MOP

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

mali indijski mungo

sesalec

vnos; trgovina hišne živali, širjenje iz HR

ISSG

CABI

MOP

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

volovska žaba

dvoživka

vnos; širjenje iz obstoječih populacij

ISSG

CABI

MOP

Muntiacus reevesii Ogilby, 1839

muntjak

sesalec

vnos;

ISSG

CABI

MOP

Myocastor coypus Molina, 1782

nutrija

glodalec

vnos; širjenje iz obstoječih populacij

ISSG

CABI

MOP

Nasua nasua Linnaeus, 1766

nosati medvedek

sesalec

vnos; pobeg/izpust iz ujetništva

ISSG

CABI

MOP

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (Začne veljati 2.2.2019)rakunasti pessesalecvnos in širjenje iz obstoječih populacij v sosednjih državah

 

ISSG

CABI

MOP

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766pižmovkasesalecvnos in širjenje iz obstoječih populacij v Sloveniji

 

ISSG

CABI

MOP

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

trnavec

rak

vnos; širjenje iz obstoječih populacij, akvaristika

ISSG

CABI

MOP

Orconectes virilis Hagen, 1870

bradavičasti trnavec

rak

vnos; akvaristika

ISSG

CABI

MOP

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

belolična trdorepka

ptica (raca)

vnos; širjenje iz obstoječih populacij v EU

ISSG

CABI

MOP

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

signalni rak

rak

vnos; širjenje iz obstoječih populacij, akvaristika

ISSG

CABI

MOP

Perccottus glenii Dybowski, 1877

 kitajska sladkovodna dremavka

riba

vnos; akvakultura, akvaristika

ISSG

CABI

MOP

Procambarus clarkii Girard, 1852

močvirski škarjar

rak

vnos; širjenje iz obstoječih populacij v EU, akvaristika

ISSG

CABI

MOP

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

marmorni škarjar

rak

vnos; širjenje iz obstoječih populacij v EU, akvaristika

ISSG

CABI

MOP

Procyon lotor  Linnaeus, 1758 

severnoameriški rakun

sesalec

vnos; 

ISSG

CABI

MOP

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

psevdorazbora

riba

vnos; širjenje iz obstoječih populacij v EU

ISSG

CABI

MOP

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

siva veverica

sesalec (glodalec)

vnos; trgovina hišne živali, pobeg/izpust iz ujetništva

ISSG

CABI

MOP

Sciurus niger Linnaeus, 1758

lisičja veverica

sesalec

vnos; trgovina hišne živali, pobeg/izpust iz ujetništva

ISSG

CABI

MOP

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

sibirski burunduk

sesalec

vnos; trgovina hišne živali, pobeg/izpust iz ujetništva

ISSG

CABI

MOP

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

sveti ibis

ptica

vnos; širjenje iz obstoječih populacij v EU

ISSG

CABI

MOP

Trachemys scripta Schoepff, 1792

popisana sklednica

želva

vnos; širjenje iz obstoječih populacij, akvaristika, pobeg/izpust iz ujetništva

ISSG

CABI

MOP

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

azijski sršen

žuželka

vnos; širjenje iz obstoječih populacij v EU

ISSG

CABI

MOP