Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEJNE VSTOPNE TOČKE

Fitosanitarni pregled rastlin in rastlinskih proizvodov ter izdajanje fitosanitarnih spričeval poteka na krajevno pristojnih območnih uradih Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 

Sprostitev v prost promet živil neživalskega izvora, ki so pod poostrenim ali nujnim nadzorom, poteka na določenih vstopnih točka (DPE) in določenih točkah uvoza (DPI).

 

Po vstopu Hrvaške v EU 1. julija 2013 v Sloveniji ostajajo pod uradnim nadzorom inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin samo zgoraj določene vstopne točke EU, na katerih je mogoč uvoz rastlinskega blaga po predhodni najavi določenih pošiljk za fitosanitarni pregled in, kadar je ustrezno, za pregled za poostren nadzor živil (Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 4/16)).

 

Na določenih točkah uvoza v notranjosti (DTU = DPI), prek katerih se lahko živila pod nujnim nadzorom zaradi varnosti hrane uvažajo v EU, se lahko opravi pregled istovetnosti in uradno vzorčenje pošiljk zaradi zagotavljanja varne hrane pred sproščanjem v prost promet, za katere je bil na prvi vstopni točki na zunanji meji EU opravljen samo pregled dokumentacije.


Sprostitev rastlinskega blaga v prost promet se izvaja tudi na vseh carinsko odobrenih mestih v Celju, Ljubljani, Mariboru in drugod po Sloveniji za pošiljke, za katere ni obvezen uradni pregled na prvi vstopni točki v EU, tako da so v carinskem tranzitu preko držav članic EU, in jih uvoznik želi sprostiti v Sloveniji.  Vsa mesta pregledov v notranjosti morajo uradno odobriti tako carinski organ kot kot UVHVVR, ki je pristojna za fitosanitarne preglede in preglede varnosti živil ob uvozu.