Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OMEJITVE UVOZA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST

3. avgusta 2016 je pričel veljati začetni seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo, objavljen v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) št. 1143/2014 kot izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1141, spremenjena z uredbo 2017/1263, ki velja neposredno tudi za Slovenijo:

Tujerodne invazivne vrste, ki so lahko živali, rastline, glive ali mikroorganizmi, imajo lahko resne škodljive vplive na biotsko raznovrstnost in povezane ekosistemske storitve ter tudi druge škodljive družbene in gospodarske vplive, zato je potrebno tistim vrstam, ki so na seznamu,  preprečiti vnos in širjenje v naravi.

 

Invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ni dovoljeno namerno:

  • vnesti na ozemlje Unije, niti med tranzitom pod carinskim nadzorom;
  • posedovati, niti v zaprtem sistemu;
  • gojiti, niti v zaprtem sistemu;
  • prevažati v Unijo, iz Unije ali po Uniji, z izjemo prevoza vrst v objekte za odstranitev;
  • dajati na trg;
  • uporabljati ali izmenjavati;
  • dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati, niti v zaprtem sistemu, ali
  • izpustiti v okolje.

Izjemoma je vnos invazivnih tujerodnih vrst s seznama mogoč s posebnim dovoljenjem organov, pristojnih za varstvo narave.

 

Več informacij o ureditvi je na spletni strani Direktorata za okolje Evropske komisije (pogosta vprašanja pdf), strokovne informacije pa so tudi na spletni strani Evropske organizacije za varstvo rastlin - EPPO.

 

Na Evropski komisiji in na Ministrstvu za okolje in prostor so zagotovili izdelavo informacijskih listov za invazivne tujerodne vrste, ki zadevajo EU, ter razločevalne ključe, ki so namenjeni nadzornim organom kot pomoč pri identifikaciji invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU: