Skoči na vsebino

DRUGI UVOZNI PREDPISI

Pri uvozu rastlin in rastlinskih proizvodov so fitosanitarni inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pristojni za nadzor pošiljk še s področij:

 

- varnosti živil rastlinskega oziroma drugega neživalskega izvora;

 

- kakovosti kmetijskih pridelkov, zlasti pri uvozu svežega sadja in zelenjave;

 

- rastlinskih in drugih invazivih tujerodnih vrst, razen živali.

 

Tudi zgoraj navedene preglede pošiljk lahko uvoznik ali izvoznik oziroma njegov zastopnik predlaga z vlogo na pristojni območni urad UVHVVR.