Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FITOSANITARNA ZAKONODAJA

Mednarodna konvencija o varstvu rastlin

Mednarodna konvencija o varstvu rastlin (IPPC), je mednarodni sporazum o zdravstvenem varstvu rastlin, h kateremu je pristopilo 183 držav podpisnic s ciljem varovati gojene in samonikle rastline s preprečevanjem vnosa in širjenja škodljivih organizmov. Slovenija je pristopila s sprejemom Zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene; Uradni list RS št. 84/2000 – Mednarodne pogodbe, št. 23/00; International Plant Protection Convention, 1997).

 

IPPC določa, da pogodbenica poskrbi za ustrezno uvozno in izvozno fitosanitarno potrjevanje, s čimer želi zagotoviti, da rastline, rastlinski proizvodi in drugi nadzorovani predmeti in njihove pošiljke ustrezajo navedbam v fitosanitarnem spričevalu ter s tem zagotavlja ukrepe za preprečevanje širjenja in vnašanja rastlinam in rastlinskim proizvodom škodljivih organizmov ter hkrati omogoči mednarodno trgovanje z rastlinskim blagom.

 

Za izvozni sistem potrjevanja, po katerem se izdajajo veljavna in verodostojna fitosanitarna spričevala, je v Sloveniji odgovorni organ Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki vodi slovensko organizacijo za varstvo rastlin (NPPO). Ta zagotavlja, da izvožene pošiljke, ki jih spremlja fitosanitarno spričevalo, izpolnjujejo veljavne fitosanitarne zahteve države uvoznice.

 

Sekretariat IPPC s sedežem v Rimu gosti Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih. Upravljalni organ IPPC je Komisija za fitosanitarne ukrepe (CPM), v kateri delujejo predstavniki vseh držav podpisnic in med drugim sprejema mednarodne standarde za fitosanitarne ukrepe (ISPM).

 

Poleg vsakokratnega predsedstva (CPM Bureau) imata pomembno mednarodno vlogo še Odbor za standarde in Odbor za implementacijo, ki spodbuja uporabo konvencije in standardov, vanj pa je od 2017 vključeno tudi nekdanje pomožno telo za reševanje sporov.

 

Seznam sprejetih standardov ISPM in priporočil CPM.

Mednarodni standardi za fitosanitarne ukrepe

    ISPM

VSEBINA STANDARDA (posodobljeno 25. 7. 2018)

 1 (2006)

Fitosanitarna načela za varstvo rastlin in uporaba fitosanitarnih ukrepov v mednarodni trgovini (ISPM 1)

 2 (2007)

Smernice za analizo tveganja zaradi škodljivih organizmov (ISPM 2)

 3 (2005)

Smernice za izvoz, pošiljanje, uvoz in sprostitev organizmov za biotično varstvo rastlin in drugih koristnih organizmov (ISPM 3)

 4 (1995)

Zahteve za vzpostavitev nenapadenih območij (ISPM 4)

 5 (2016)

Slovar fitosanitarnih izrazov (rev. 2019-06: ISPM 5; slov. prevodi izrazov)

Spletni dostop (FAO jeziki)

  • Dopolnilo 1 (2012) - Smernice o razlagi in uporabi pojma uradnega nadzora za nadzorovane škodljive organizme
  • Dopolnilo 2 (2003) - Smernice o razumevanju morebitnega gospodarskega pomena in z njimi povezani izrazi, vključno s sklicevanjem na okoljske vidike
  • Dodatek 1 (2009) - Terminologija Konvencije o biološki raznovrstnosti glede na Slovar fitosanitarnih izrazov
 

 6 (1997, 2018)

Smernice za spremljanje škodljivih organizmov (ISPM 6) Revizija (2018): Spremljanje

 7 (2011)

Sistem izvoznega potrjevanja (ISPM 7)

 8 (1998)

Določitev statusa škodljivega organizma na nekem območju (ISPM 8)

 9 (1998)

Smernice programov za izkoreninjenje škodljivih organizmov (ISPM 9)

10 (1999)

Zahteve za uvedbo nenapadenih mest pridelave in nenapadenih enot pridelave (ISPM 10)

11 (2013)

Analiza tveganja zaradi karantenskih škodljivih organizmov vključno z analizami tveganja za okolje in zaradi živih spremenjenih organizmov (ISPM 11)

12 (2014)

Fitosanitarna spričevala (ISPM 12; slov. prevod ISPM 12)

13 (2001)

Smernice za obveščanje o neskladnosti in nujnem ukrepanju (ISPM 13)

14 (2002)

Uporaba celostnih ukrepov v sistemskem pristopu k upravljanju tveganja zaradi škodljivega organizma (ISPM 14)

15 (2009)

Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (ISPM 15, slov. prevod ISPM 15 verzija 2017)

- Priloga 1: odobrene metode tretiranja (toplotna obdelava, 2018 fumigacija s sulfuril fluoridom in dielektrično segrevanje)

- Prilgoga 2: Znak in njegova namestitev;

- Dodatek 1: Primeri varne odstranitve lesenega pakirnega materiala

- Navodila za toplotno obdelavo (HT) po ISPM 15

16 (2002)

Nadzorovani nekarantenski škodljvi organizmi: zasnova in uporaba (ISPM 16, slov. prevod ISPM16)

17 (2002)

Poročanje o škodljivih organizmih (ISPM 17)

18 (2003)

Smernice za rabo žarčenja kot fitosanitarnega ukrepa (ISPM 18)

19 (2003)

Smernice za sezname nadzorovanih škodljivih organizmov (ISPM 19)

20 (2004)

Smernice za fitosanitarno zakonodajno ureditev uvoza (ISPM 20)

21 (2004)

Analiza tveganja zaradi nadzorovanih nekarantenskih organizmov (ISPM 21)

22 (2005)

Zahteve za vzpostavitev območij z majhno zastopanostjo škodljivih organizmov (ISPM 22)

23 (2005)

Smernice za uradne preglede (ISPM 23)

24 (2005)

Smernice za določitev in priznavanje enakovrednih fitosanitarnih ukrepov (ISPM 24)

25 (2006)

Pošiljke v tranzitu (ISPM 25)

26 (2015)

Vzpostavitev nenapadenih območij za plodove muhe (Tephritidae) (ISPM 26)

  • Priloga 1: Smernice za korektivne akcijske načrte
  • Priloga 2 Ukrepi obvladovanja izbruha na nenapadenem območju, priznanem za plodove muhe (2014)
  • Priloga 3 Fitosanitarni postopki za obvladovanje plodovih muh (Tephritidae) (2015
  • Dodatek 1: Lov plodovih muh na vabe
    Dodatek 2: Smernice za vzorčenje plodov
 

27 (2006)

Diagnostični protokoli za nadzorovane škodljive organizme (ISPM 27):

  • DP 1 (2010): Thrips palmi Karny
  • DP 2 (2012): Plum pox virus
  • DP 3 (2012): Trogoderma granarium Everts
  • DP 4 (2014): Tiletia indica  Mitra (2019)
  • DP 5 (2014): Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa na plodu (2019)
  • DP 6 (2014): Xanthomonas citri subsp. citri
  • DP 7 (2015): Potato spindle tuber viroid
  • DP 8 (2015): Ditylenchus dipsaci in Ditylenchus destructor
  • DP 9 (2015): Rod Anastrepha Schiner
  • DP 10 (2016): Bursaphelenchus xylophilus
  • DP 11(2016): Xiphinema americanum sensu lato
  • DP 12(2016): Fitoplazme (splošno)
  • DP 13 (2016): Erwinia amylovora
  • DP 14 (2016): Xanthomonas fragariae
    DP 15 (2016): Citrus tristeza virus (2019)
    DP 16 (2016): Rod Liriomyza
    DP 17 (2016): Aphelenchoides besseyi, A. fragariae and A. ritzemabosi
  • DP 19 (2017): Sorghum halepense  
  • DP 20 (2017): Dendroctonus ponderosae  
  • DP 21 (2017): ‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ 
  • DP 22 (2017): Fusarium circinatum
  • DP 18 (2017): Anguina spp. 
  • DP 23 (2018): Phytophthora ramorum
  • DP 24 (2018): Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus and Watermelon silver mottle virus
  • DP 25 (2018): Xylella fastidiosa
  • DP 26 (2018): Austropuccinia psidii
  • DP 27 (2018): Ips spp.
  • DP 28 (2018): Conotrachelus nenuphar
  • DP 29 (2019): Bactrocera dorsalis

 

 

28 (2007)

Fitosanitarna tretiranja nadzorovanih škodljivih organizmov (ISPM 28):

  • PT 1 (2009): Obsevanje škodljivca Anastrepha ludens
  • PT 2 (2009): Obsevanje škodljivca Anastrepha obliqua
  • PT 3 (2009): Obsevanje škodljivca Anastrepha serpentin
  • PT 4 (2009): Obsevanje škodljivca Bactrocera jarvisi
  • PT 5 (2009): Obsevanje škodljivca Bactrocera tryoni
  • PT 6 (2009): Obsevanje škodljivca Cydia pomonella
  • PT 7 (2009): Obsevanje škodljivih plodovih muh iz družine Tephritidae (splošno)
  • PT 8 (2009): Obsevanje škodljivca Rhagoletis pomonella
  • PT 9 (2010): Obsevanje škodljivca Conotrachelus nenuphar
  • PT 10 (2010): Obsevanje škodljivca Grapholita molesta
  • PT 11 (2010): Obsevanje škodljivca Grapholita molesta pod hipoksijo
  • PT 12 (2011): Obsevanje škodljivca Cylas formicarius elegantulus
  • PT 13 (2011): Obsevanje škodljivca Euscepes postfasciatus
  • PT 14 (2011): Obsevanje škodljivca Ceratitis capitata
  • PT 15 (2014): Tretiranje s paro proti škodljivcu Bactocera cucurbitae na melonah Cucumis melo var. reticulatus
  • PT 16: Hladno tretiranje škodljivca Bactrocera tryoni na Citrus sinensis
  • PT 17: Hladno tretiranje škodljivca Bactrocera tryoni na Citrus reticulata x C. sinensis  
  • PT 18: Hladno tretiranje škodljivca Bactrocera tryoni na Citrus limon  
  • PT 19: Obsevanje škodljivcev Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus in Planococcus minor 
  • PT 20: Obsevanje škodljivca Ostrinia nubilalis (2016)
  • PT 21: Toplotno tretiranje za škodljivca Bactrocera melanotus in Bactrocera xanthodes na Carica papaya (2016)

    PT 22: Fumigacija žuželk v obeljenem lesu s sulfuril-fluoridom (2017)

    PT 23: Fumigacija ogorčic in žuželk v obeljenem lesu s sulfuril-fluoridom (2017)

    PT 24: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus sinensis (2017)

    PT 25: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus reticulata x C. sinensis (2017)

    PT 26: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus limon (2017)

    PT 27: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus paradisi (2017)

    PT 28: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus reticulata (2017)

    PT 29: Hladno tretiranje škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Citrus clementina (2017)

    PT 30: Toplotno tretiranje s paro škodljivca Ceratitis capitata v plodovih Mangifera indica (2017)

    PT 31: Toplotno tretiranje s paro škodljivca Bactrocera tryoni v plodovih Mangifera indica (2017)

    PT 32: Toplotno tretiranje s paro škodljivca Bactrocera dorsalis v plodovih Carica papaya (2018)

 

29 (2007)

Priznavanje nenapadenih območij in območij z majhno zastopanostjo škodljivih organizmov (ISPM 29)

30 (2008)

Vzpostavitev območij z majhno zastopanostjo za plodove muhe (Tephritidae) - preklican 2018, ker je bil vključen v ISPM 35

31 (2008)

Metodologije za vzorčenje pošiljk (ISPM 31)

32 (2009)

Razvrščanje blaga glede na tveganje zaradi škodljivih organizmov (ISPM 32; slov. prevod ISPM 32)

33 (2010)

Neokužen mikropropagacijski material in minigomolji krompirja (Solanum spp.) v mednarodni trgovini (ISPM 33)

34 (2010)

Oblika in delovanje postaj za karanteno rastlin po vstopu (ISPM 34)

35 (2012)

Sistemski pristop za upravljanje tveganja zaradi plodovih muh (Tephritidae) (ISPM 35)

36 (2012)

Celostni ukrepi za rastline za saditev (ISPM 36)

37 (2016)Določitev gostiteljskega statusa plodov za plodove muhe (Tephritidae) (ISPM 37)
38 (2017)Mednarodni premiki semena (ISPM 38)
39 (2017)Mednarodni premiki lesa (ISPM 39)
40 (2017)Mednarodni premiki rastlin za saditev v rastnem substratu (ISPM 40)
41 (2017)Mednarodni premiki rabljenih vozil, strojev in opreme (ISPM 41)
42 (2018)

Zahteve za uporabo temperaturnega tretiranja kot fitosanitarnega ukrepa (ISPM 42)

43 (2019)Zahteve za uporabo zaplinjanja kot fitosanitarnega ukrepa (ISPM 43, ppt, predlog študije učinkovitosti)

Standardi ISPM v postopku sprejemanja

Mednarodne standarde za fitosanitarne ukrepe (ISPM) obravnava Odbor za standarde (SC), ki mu asistira Sekretariat IPPC. Skupina strokovnjakov pripravi osnutek besedila, ki ga najprej obravnava SC in odobri za javno obravnavo. IPPC Sekretariat objavi potrjene osnutke (IPP), države podpisnice IPPC pa imajo možnost predložiti svoje komentarje do postavljenega roka.

 

Mednarodno posvetovanje o predlogih standardov ISPM poteka od 1. julija do 30. septembra 2019, ko pripombe preko IPPC kontaktnih točk zbere IPPC skrbnik, določen za posamezen standard in jih predloži v ponovno obravnavo odboru za standarde (SC) novembra 2019. Pripombe lahko podajo poleg državnih organizacij za varstvo rastlin (NPPO) tudi regionalne organizacije za varstvo rastlin (RPPOs) in druge mednarodne organizacije ter vsi deležniki, ki jih ureditev zadeva. Standardi, ki so v obravnavi v drugem krogu, so na dnevnem redu CPM za sprejem aprila 2020, standardi, ki so v prvem krogu pa aprila 2021.

 

Pripombe je treba predložiti preko IPPC kontaktne točke in online sistema za komentiranje (OCS). Države, članice Evropske unije, predložijo pripombe kot skupno stališče EU in 28 držav članic, ki ga uskladijo tudi z Evropsko organizacijo za varstvo rastlin (EPPO), zato je potrebno morebitne pripombe posredovati vsako leto najkasneje do 15. avgusta, da so pripravljene do prvega tedna septembra, ko zaseda evropski panel za globalne zadeve (EPPO) in regijska delavnica, ki bo letos 2.-5. sept. 2019 (Chisinau, Moldavija), za tem pa uradno stališče poda še delovna skupina Sveta EU za CPM zadeve v Bruslju.

&nbs

Strateški okvir delovanja IPPC za obdobje 2020-2030 / Draft IPPC Strategic Framework for 2020-2030 (za sprejem na CPM 2020) - predstavitev v slovenščini

 

Predlogi standardov v drugem krogu usklajevanja (za sprejem na CPM 2020)  

  • Spremembe FAO slovarja fitosanitarnih izrazov ISPM 5 - 2018 (besedilo 1994-001, predstavitev):
    •  Za izbris: vrsta blaga “commodity class”; čebulice in gomolji “bulbs and tubers”; rezano cvetje in veje “cut flowers and branches”; sadje in zelenjava “fruits and vegetables”; in vitro rastline “plants in vitro”; (vse kot vrste blaga).

    • Revizija: seme “seeds”; zrnje “grain”; les “wood”;  (vse kot vrste blaga). Tretiranje “treatment”.

  • Pooblaščanje organizacij za fitosanitarne aktivnosti - 2018: Draft ISPM Authorization of entities to perform phytosanitary actions (2018 besedilo 2014-002, predstavitev)
  • Kontrolirana atmosfera kot fitosanitarni ukrep - 2018: Draft ISPM Requirements for the use of modified atmosphere treatments as phytosanitary measures (2018 besedilo 2014-006 ; predstavitev)
  • Revizija ISPM 8 za določanje statusa škodljivih organizmov na območju - 2018: Draft Revision of ISPM 8 Determination of pest status in an area (2018 besedilo 2009-005, predstavitev)
 

Standardi v prvem krogu usklajevanja (za sprejem na CPM 2021)

     

    CPM priporočila v javni obravnavi:
    Safe provision of food and other aid to prevent the international spread of plant pests (2018-026).

    Predlogi specifikacij za razvoj novih standardov v javni obravnavi do 31. avg. 2018, za sprejem na CPM 2019:

    • Uporaba sistemskega pristopa pri upravljanju tveganj zaradi škodljivih organizmov pri premeščanju lesenega blaga / Use of systems approaches in managing pest risks associated with the movement of wood commodities  (2015-004) je v pripombah, ostala besedila je treba predlagati, in sicer:
      • Poslovnik za podskupine odbora za implementacijo standardov / Draft Rules of Procedure for IC Sub-groups.
      • Področje dela podskupine odbora za implementacijo standardov / Terms of Reference for the IC Sub-group for the Implementation Review and Support System (IRSS).
      • Področje dela podskupine odbora za implementacijo standardov za poravnavo sporov / Terms of Reference for the IC Sub-group on Dispute Avoidance and Settlement.
     

    Predlog novih diagnostičnih protokolov: -

     

    Diagnostični protokoli so usklajeni v strokovnih delovnih skupinah in odobreni na Odboru za standarde. Morebitni formalni ugovor proti avtomatski uveljavitvi lahko poda EPPO do 15. avgusta 2018. Ostale dokumente uradno sprejema Komisija za fitosanitarne ukrepe na predlog Obora za standarde IPPC.

     

     

    Delovna telesa IPPC (od 2017)

    Poročilo 14. zasedanja CPM v Rimu (1.- 5. april 2019)

    Poročilo 1. zasedanja CPM v Rimu (16.- 20. april 2018)

    Seznam kratic in okrajšav v pogosti rabi.

    Arhivske IPPC vsebine (1999 - 2006).