Skoči na vsebino

MEDNARODNE ZADEVE

 Veterinarska zakonodaja(klik)

  • Trgovanje, uvoz in izvoz živih živali in proizvodov živalskega izvora (klik)
  • Zaščitne odločbe (klik)

Varna hrana(klik) in krma (klik); trgovanje, uvoz in izvoz:

Fitosanitarna zakonodaja (klik)

Nadzor uvoznih predpisov:

 

          1. Uradni veterinarji

          2. Inšpektorji za hrano

         3. Fitosanitarni inšpektorji

Mejna vstopna mesta