Skoči na vsebino

NAPRAVE ZA NANAŠANJE

 

Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov

(Uradni list RS, št. 101/2013) 

 

Pravilnik določa:

  • podrobnejše pogoje glede izobrazbe, prostorov in tehnične opreme, ki jih morajo izpolnjevati pregledniki naprav,
  • način izvajanja pregledov naprav,
  • vsebino, barvo in obliko potrdila o pravilnem pregledu naprave,
  • vsebino, barvo in obliko znaka o rednem pregledu naprave,
  • višino stroškov pregledov naprav,
  • zahteve glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v skladu s Prilogo II k Direktivi 128/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov.