Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UREDBA (ES) 1185/2009

Uredba določa obveznosti držav članic glede obdelave podatkov ter poročanja o prometu in uporabi pesticidov. Pristojni organi za izvajanje te uredbe so EUROSTAT in Statistični uradi držav članic.

 

Uredba se uporablja neposredno.  V svojem besedilu ne določa pristojnosti, obveznosti in kazenskih določb v zvezi z obveznostjo vodenja evidenc prodaje in uporabe fitofarmacevtsih sredstev.  Te obveznosti določene v Uredbi (ES) 1107 o dajanju FFS v promet in v Direktivi 2009/128/ES o trajnostni uporabi pesticidov, v statistični Uredbi pa so določene pristojnosti obdelave podatkov in poročanja EUROSTAT-u in poročanja Evropskemu Parlamentu. To pomeni, da predpisi EU s področja zbiranja podatkov zahtevajo sodelovanje pristojnih organov za fitofarmacevtska sredstva in za statistično obdelavo podatkov v državah članicah.  

 

  

Nazaj

 

CELEX št.

SLOVENSKI PREVODI EU PREDPISOV

32009R1185UREDBA (ES) št. 1185/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih