Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UREDBA (ES) 1107/2009

V evropski bazi pesticidov, ki jo vzdržuje Evropska Komisija na svoji spletnih straneh, se najdejo podatki o odobrenih in neodobrenih aktivnih snoveh in ostankih pesticidov ter zakonodajnih dokumentih. Bazo si lahko ogledate na spodnji povezavi:

 

  

EU BAZA PODATKOV PESTICIDOV (EU PESTICIDE DATABASE)

   

 

Za izvajanje Uredbe (ES) 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta Evropska Komisija izdaja izvedbene Uredbe Komsije. Tukaj so navedene osnovne izvedbene Uredbe o zahtevanih podatkih in postopkih ocene in odobritve aktivnih snovi in registracije fitofarmacevtskih sredstev:

 

CELEX št.

SLOVENSKI PREVODI EU PREDPISOV

32009R1107UREDBA (ES) št. 1107/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS
32011R0540Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (z vsemi spremembami).
32013R0283Uredba Komisije (EU) št. 283/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o aktivnih snoveh v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (v prehodnem obdobju se v določenih primerih uporablja še prejšnja Uredba Komisije (EU) št. 544/2011)
32013R0284Uredba Komisije (EU) št. 284/2013 z dne 1. marca 2013 o določitvi zahtevanih podatkov o fitofarmacevtskih sredstev v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet  (v prehodnem obdobju se v določenih primerih uporablja še prejšnja Uredba Komisije (EU) št. 545/2011)
32011R0546Uredba Komisije (EU) št. 546/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede enotnih načel za ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev
32011R0547

Uredba Komisije (EU) št. 547/2011 z dne 10. junija 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev

 

 

 

  

Nazaj